DSC_3786Observant 3 februari 2015.  Deze middag en avond is een groot gedeelte van de Observant ingeruimd voor de presentatie van de resultaten haalbaarheid onderzoek Soesterkwartier.

Voor een groot aantal bewoners van het Soesterkwartier is deze rapportage een nieuw fenomeen.  In de aanloop naar de bekendmaking van de presentatie zijn er dan ook van verschillende zijde vragen. En niet alleen van de bewoners, maar ook organisaties,  Zzp’rs , en ondernemers worden nieuwsgierig naar de inhoud van dit stuk. Vooraf worden delen en of citaten duidelijk en ook de wijkwebsite besteed aandacht aan deze materie.

Voor de aanleiding van het geheel is de data van 14 oktober 2014 natuurlijk cruciaal geweest. De Floryn bijeenkomst in de Speeltuin Soesterkwartier. Bijgewoond door zo,n 70 a 80 mensen. Helaas is die avond niet iedereen bereikt, dan wel overtuigd geweest om deze avond te bezoeken. Hetgeen er toe leidde dat een groot aantal Soesterkwartierders de eerste aanzet tot aan dit rapport hebben gemist.

CSC_3805De mogelijke invoering van de Floreyn. De invoering van de wijkeconomie waarbij het geld in de wijk blijft.  Het structureren en veranderen van de “overheids”hulp . Wat kunnen we zelf in de wijk. Het niet meer uitvoeren van onderhoud werkzaamheden door de overheidsinstanties. Ook hier de vraag, hoe kunnen we dat zelf doen in de wijk Een Soesterkwartierders klusbedrijf, in plaats van rondrijdende busjes uit de rest van het land.

In  ieder geval, de resultaten van die bewuste avond in de Speeltuin zijn vertaald in hapklare brokken. En sommige van die brokken vereisten een nadere uitleg.  Een gevolg van de problematiek rond de leegstand van winkels op de Noordewierweg en de gedane voorstellen in bovenbedoelde rapportage leidde tot een verontrustende bijeenkomst op zaterdag 31 januari in de Nieuwe Sleutel.

Alhoewel vooraf een aantal voorstellen waren ingediend bleek “de WAS” maar op een punt een noodzakelijke verbetering voor de winkelstraat Noordewierweg te zien. Namelijk de plannen uit 2004 voor de verbouwing van de Emmaüskerk opnieuw te presenteren als het nieuwe hart van het Soesterkwartier. Deze avond bleek er geen ruimte/tijd te zijn om (nog) mee te praten over de toekomst van het Soesterkwartier.

Gevolg van het door de redactie geplaatste artikel over deze bijeenkomst, weer nieuwe vragen opriep.  De antwoorden zouden dus moeten komen uit de bovengenoemde presentatie Haalbaarheids onderzoek Soesterkwartier.

Een uitnodiging die hier en daar wat aanpassingen kreeg. De aanvangstijd begon met  de eerste sessie om 16.00 uur tot 17.30 uur

DSC_3697Maar de betreffende zaal van de Observant ( toepasselijk “de schutterij”) vulde zich al snel met bekende mensen uit de diverse gelederen. De mensen van buurthuis De Nieuwe Sleutel/ De Speeltuin Rivierenwijk, Joke Sickmann, de mensen van Duurzaam Soesterkwartier en Samenwerkplaats, dan wel de andere duurzame projecten.Willem Hamels.  Uiteraard Henry de Gooijer en Arend Jan Pleizier, met aan de rechterzijde bijgestaan door de Nico Paap de Wijkmanager en Christoffel, voormalig Wethouder en directielid van de Woningbouw corporatie .Van de zijde van zowel kerk als  bewoners gemeenschap enkele mensen het Soesterkwartier/Palmstraat , ZZP’r en klusbedrijf. Van de zijde van de Winkeliersvereniging enige vertegenwoordigers. Politiekgearangeerde mensen zoals de SP . De Wijk G 1000 Kruiskamp  en andere toehoorders.

De openings woorden van Willem Hamels en Christoffel en zo ook de Wijkmanager spraken voor zich. De wandeling over de Noordewierweg begon.

DSC_3695Henry de Gooijer opende de inmiddels druk bezochte bijeenkomst met het tonen van de eerste dia werd dan ook duidelijk wat het programma te bieden had.

In de getoonde dia’s en de daarbij geleverde uitleg  van Henry werd een duidelijk beeld geschetst van wat de projectgroep,/ werkgroep had onderzocht.

Het werd een ruime uiteenzetting  over het al dan niet ontmantelen van de bestaande structuren. Zoals bijvoorbeeld, door Portaal uit het hele land aannemers dan wel werklui laat aanrukken om storingen of herstel werkzaamheden te laten uitvoeren, terwijl in de eigen wijk evenzo gekwalificeerde werkmensen niet alleen wonen, maar ook graag willen werken. Dat deze lijn door te trekken is naar andere  stellingen is wel duidelijk. Ook de Zorg kent vele gekwalificeerde mensen in de wijk, maar organisaties, trekken  nog steeds mensen van buiten de wijk aan om de nodig zorg te verlenen. Dit wordt veroorzaakt door de afgesloten zorgcontracten.

Zowel Portaal als de Aliantie zijn aangeschoven in deze discussie omdat het constant inhuren van beroepskrachten ook op plaatselijk niveau kan. Uit de gepresenteerde ovale kringen zijn de overlappingen en raakvlakken van deze nieuwe vorm goed zichtbaar.

Met welk doel. Wel de wijk economie  doet zijn intrede. Bespaar op al die ingehuurde krachten en los het zelf op met de in de wijk aanwezige mensen.

DSC_2658Laat een beroepskracht alleen datgene doen waarvoor hij/zij nodig is en laat de aanverwante zaken door vrijwilligers/buren/familie etc doen.  De financiële besparing kan dan weer terug in de wijk gestopt worden. En daar worden we allemaal beter van.

Het gepresenteerde leverde ook  vragen op. De eigen munt, de Floreyn die mogelijk wordt ingevoerd, wat is die waard ten opzichte van de Euro en kan ik er in Schothorst mee betalen.

Deze en dergelijke vragen zijn een logisch gevolg van het enorme informatie blok wat werd gepresenteerd.

In de bijgaande fotoreportage kunt U stelselmatig aflezen aan de hand van de getoonde dia’s  welke doelstellingen en onderwerpen de revue passeerden.

Overigens is uit het getoonde haalbaarheids onderzoek duidelijk een eigen voorkeur geconstateerd  van datgene wat de bewoners op 14 oktober 2-014 het belangrijkste vonden. Namelijk het eigen klusbedrijf in de wijk en de eigen Thuiszorg in de wijk.

Arend Jan Pleizier vervolgde de hele sessie met de verdere uitleg over de Noordewierweg. De reeds lopende projecten in de wijk, zoals het Soesterhof, het Groene Spoor  en energie projecten, De doelstellingen en belangen om te komen tot een goede winkelstraat.

Het was enerverend om niet alleen de uitgewerkte presentatie te zien, maar een vleugje te proeven van het nieuwe Soesterkwartier.

Rond de klok van 17.40 werd er gepauzeerd om iets te eten en de eerste indrukken te laten bezinken.

Deel II 

Met de aanwezigheid van Wethouder Fleur Imming werd aangevangen met het tweede gedeelte va de avond.

Vitale Wijkeconomie presentatie

DSC_3775Ongeveer 70 personen waren dinsdagavond 3 februari aanwezig bij de presentatie door Duurzaam Soesterkwartier en De Ontdekkingsreis van een haalbaarheidsstudie naar een vitale wijkeconomie in het Soesterkwartier. De onderzoekers hebben hiertoe ideeën die leven in de wijk, opgehaald.

Onderzoeker Arend Jan Pleizier : “De zomermarkt is het startpunt. Iedereen is welkom op de zomermarkt op 4/5 juli op de Noorderwierweg. De winkeliersvereniging neemt het initiatief om een feest voor, door en met de wijk vorm te geven. Bij het feest kan betaald worden met een nieuwe wijkmunt, de florijn. De bezoekers van vanavond ontvingen een eerste florijn cadeaucheque mee” .

Willem Hamels van Duurzaam Soesterkwartier: “Het Soesterkwartier is vol energie, hier loopt de praktijk voor op het beleid. De koning spreekt over een participatiesamenleving, hier gebeurde het al. Nu staan we opnieuw vooraan. We willen de kracht van de wijk benutten. Er zijn meer dan 400 kleine bedrijfjes, en er is vraag naar diensten voor welzijn, groen en mobiliteit. Die vraag willen we bij het aanbod in de wijk brengen.”

Wijkeconomie in projecten

De presentatie gebeurde met een wandeltocht langs 10 projecten in 2020.  Wat als we over 5 jaar terugkijken, wat is er dan bereikt? Een thuiszorgcentrale voor huishoudelijke hulp voor en door Soesterkwartierders. Een klussenteam met handige Harries uit de wijk voor de huurhuizen. En wijktuinmannen die binnentuinen en moestuinen aanleggen. Zo maar een greep uit de verhalen. Duurzaam Soesterkwartier biedt investeringsmogelijkheden energieprojecten, met zonne-energie op daken van de scholen in de wijk en windenergie op de Isselt bij de waterzuivering.  En wat te denken van Buurtuitvaarten. Stel je voor dat Uitvaartbegeleiders in de toekomst worden opgeleid in de wijk, voor begrafenissen in de wijk. Zo’n uitvaart kost veel minder, want er zijn minder kosten voor vervoer naar de begraafplaats in de wijk…

Emmauskerk

a2In de toekomstbeelden kwam ook de Emauskerk voor.  Hier is fors bijgebouwd. Portaal en de Alliantie verhuren er dan wellicht appartementen. En er is met de winkeliers een Versmarkt neergezet in 2020. Een nieuw winkelhart voor de wijk.

De leegloop van de winkels in de wijk is een actueel thema in het Soesterkwartier. Veel wijkbewoners maken zich grote zorgen sinds het sluiten van Westerik. Zie ook het bericht van zaterdag 31 januari over de tips  aan wijkbewoners om het tij te helpen keren.

Buurtbedrijf

Buurthuis wordt buurtbedrijf. De Nieuwe sleutel is een plek waar wijkbewoners elkaar al treffen voor gezelligheid. Maar stel je voor dat er een buurtbedrijf bij komt, waar kleine ondernemers een flexplek huren en de activiteiten van Florijn Soesterkwartier gecoördineerd worden. Dat geeft weer een heel andere bedrijvigheid.

Zomermarkt

braderie (35)Het is de bedoeling dat de bedenkers van de projecten zelf buurtbewoners gaan benaderen om samen aan de slag te gaan. Startpunt voor de wijkeconomie projecten is de zomermarkt op 4 en 5 juli. Het zou geweldig zijn als hier veel ondernemers zich presenteren aan de wijk. Vragen? Neem contact op, met Henri van Duurzaam Soesterkwartier mailto:henry@samenwerkplaats.com

 

Verlagen Karel van Rooy Annemiek Goris

Fotoreportage Karel van Rooy.