P2100291Aangeschoven aan een tafeltje met directe omwonende van de kerk, waar de sfeer weliswaar niet enthousiast maar wel “open minded” was. Korte tijd later opende Gert (van de fa Lithos) de bijeenkomst. Hij legde uit dat deze avond bedoeld was om omwonende te informeren en te vragen om opmerkingen, aanmerkingen en of verbeter ideeën. De feedback wordt dan in het plan zo goed mogelijk verwerkt voordat het naar de gemeente gaat ter beoordeling. De gehele procedure vind u onderaan dit stuk vind u het procedurele stappenplan.

P2100292Paul van der Harst, dominee in de Emmauskerk legt uit welke vragen er speelden voorafgaand aan het plan. Met het oog op de toekomst, hoe kun je kerk blijven in een veranderende samenleving? En hoe kun je het gebouw anders gebruiken, meer voor de wijk? Hoe te gaan van kerk in de buurt naar huis in de buurt? Ofwel: Hart van de wijk voor alles en iedereen. Paul stelde: “Onze winkel is elke zondag om 10.00u open”. en dit leverde een lachmoment op.

Theo Swart, voorzitter van de WAS, deed het woord voor de winkeliers, en hij deed dat kort en duidelijk: als er geen instemming komt met dit plan, dan houden we geen winkel meer over in de wijk, en gaat alles naar het Eemplein.

P2090282Jeroen Osendarp, van ag NOVA vertelde eerst welke projecten hij al gedaan heeft, zoals o.a.; de beide scholen van de Kubus, St Henricuskerk, en de woningen aan de Chrysantstraat. Daarna welke problemen er zoal de aanleiding waren voor het plan, zoals; teruglopende wijkvoorzieningen, kosten moeten gedrukt worden (gemeente heeft weinig meer uit te geven). Tussentijds kwamen er al wat zorgen van de omwonenden aan de orde, en ontstond er een kleine discussie. Toen de focus weer centraal lag, ging Jeroen verder met het plan, aan de hand van de tekening.

P2100288-2De bedoeling is dus wel duidelijk, een sociaal, maatschappelijk, sportief, creatief en Multi-functioneel gebouw met bovendien een deel woonfunctie. De bedoeling van de appartementen gebouwen is wel dat ze qua bouwstijl wel goed aansluiten bij het huidige kerkgebouw. Tussendoor kreeg Jeroen het verwijt dat hij geld verdient aan het plan. Jeroen weerlegde dat, hij is al 7 jaar vrijwillig, als vrijwilliger dus, met het plan aan de gang.

P2100286De vragen die omwonende hebben zijn o.a.; Heb ik straks nog zon? Zijn er straks wel genoeg parkeerplekken? En omdat het plan twee woonlagen boven de begane grond omvat was er toch ook wel een moeite met het feit dat ze straks inkijk zullen hebben. Hoe zit het met schade aan het woongenot? Daarvoor is een Plan-schadefonds. Over de inkijk werd gezegd: het is of inkijk of hangjongeren nu en op termijn wellicht hangouderen.

Iemand merkte op dat de wijk wel heel erg verpauperd, maar een van de winkeliers veegt ’s ochtend het stoepje. Deze opmerking leverde heftig protest van de winkeliers, zij zeiden allen het stoepje te vegen.

P2090284Op de vraag of het huur of koop appartementen wonen was het antwoord, nog geen idee, overleg met de Alliantie daarover is nog gaande. Conny Swart vroeg aan Paul van der Harst: Als het plan niet doorgaat, gaat de kerk failliet, toch? Paul ontkende dit, en gaf nogmaals aan “we willen een bijenkorf in de wijk zijn en blijven”. En al is er wel een intentie verklaring van de kerkgemeente, het is nog geen gelopen race.

Het stappenplan:

1.Er word een lichtplan gemaakt voor de omwonenden. De op en aanmerkingen worden verwerkt in het plan.

2. Het voorlopige ontwerpplan wordt ingediend bij de gemeente, na ongeveer 6 weken komt het plan terug met verbetermoties die verwerkt moeten worden.

3. Een omgevingsvergadering, waarin de wijzigingen van de bewoners en van de gemeente uitgelegd/ aangeduid worden

4. Aanvraag bouwvergunning, waarna publicatie door de gemeente volgt en bezwaar gemaakt kan worden tegen de te verlenen vergunning.

Noot van de redactie: Hoe snel of traag een en ander gaat verlopen is nog niet te zeggen. Al hopen we op onze redactie dat we bericht krijgen wanneer een en ander ingediend gaat worden, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen,

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk/ Ngie