College AmersfoortAMERSRFOORT – In Stadscafé De Observant werd donderdagmiddag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en werd de nieuwe wethoudersploeg voorgesteld. Ook in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 blijft het politiek bestuur in Amersfoort een mannenzaak. Het nieuwe college bestaat uit zes mannelijke wethouders aangevuld met burgemeester Lucas Bolsius.

door John Spijkerman

VVD, PvdA, GroenLinks en D66, de vier grootste fracties in de gemeenteraad, presenteerden het principe-coalitieakkoord dat als titel ‘Samenwerken in vertrouwen’ heeft meegekregen. Bijzonder is dat twee oud-wethouders van buiten zijn toegevoegd om op die manier de nieuwe ploeg ‘meer bestuurlijke inhoud’ te geven. Centraal tijdens de bijeenkomst in De Observant stonden de woorden ‘vertrouwen’ en elkaar wat gunnen’.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit zeven personen. Voor de VVD nemen de wethouders Hans Buijtelaar en Bert van der Werff plaats in het college, de PvdA draagt Rob van Muilekom en Bert Lubbinge voor. Voor GroenLinks is Cees van Eijk gekandideerd, voor D66 Pim van den Berg.

Ervan uitgaande dat de nieuwe ploeg tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 blijft zitten, is Hans Buijtelaar straks de enige wethouder die zijn volledige termijn heeft uitgediend. Naast Buijtelaar krijgt de VVD in de persoon van Bert van der Werff er een halve wethouder bij. De VVD krijgt onder meer de portefeuilles financiën, mobiliteit, sport, economische ontwikkeling en regionalisering en Vathorst.

D66 wethouder Pim van den Berg blijft zitten. Hij werd wethouder in oktober 2011 na het vertrek van Mirjam Barendregt. Van den Berg houdt zijn cultuurportefeuille en blijft verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor economie, vestigingsbeleid en stadshart.

Voor de PvdA zijn de wethouderskandidaten de huidige fractievoorzitter Rob Van Muilekom en een oud-wethouder van de gemeente Nieuwegein Bert Lubbinge. Beiden krijgen een benoeming voor 75 procent. De PvdA krijgt onder meer de portefeuilles zorg en welzijn, Jongeren en jeugdzorg, Amersfoort Vernieuwt en stedelijk beheer.

Na het opstappen van Sebastiaan van ’t Erve schuift de GroenLinksfractie in de persoon van Cees van Eijk een oud-wethouder van de gemeente Utrecht naar voren. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles sociale zekerheid en Integratie, onderwijs, duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu en afval.

Na de krokusvakantie, op 26 februari 2013, staat het akkoord en de benoeming van de zes kandidaat-wethouders op de agenda van de gemeenteraad.

Bron: Stad Amersfoort 15-02-2013