P4121426Bakken en heel veel zwart zand

Maandag 13 april werden er bakken en heel veel zwart zand geleverd bij De Plataan. De ruimte in de tuin leent zich ervoor om te gaan Stads-boeren. Veel jongeren van de Amerpoort waren er om met mensen als de Wijk-tuinman Guido van Beek (sinds 2002),

 

Hoe heet u? Stans Conter  Ik had buurtbudget aangevraagd, en samen met de studenten ook P4121324gekregen. Bakken, grond, wat plantjes en wat gereedschap is gekocht van het buurtbudget.

Hoe is dit tot stand gekomen?  Ik ben sinds januari vrijwilligster bij Leren en Ontwikkelen (LeOn en dat valt onder Amerpoort) een groep die in de Nieuwe Sleutel voor mensen met een verstandelijke beperking een leerprogramma hebben. Ik werk zelf bij een natuurcentrum in Leusden, vandaar de koppeling. De vraag was of ik iets met groen kon doen? Daarop ben ik met drie studenten gaan onderzoeken “waar denk je aan bij groen?” . Al heel snel kwamen we uit bij groente en fruit, toen kwam de actie van de Albert Heyn met die moestuintjes. Daarop ontstond het plan om iets te doen met moestuintjes bij de Nieuwe Sleutel. Omdat er rond de Nieuwe Sleutel van alles rondloopt in het weekend, blijft dan misschien niet alles overeind staan, en dat zou jammer zijn. Achter buurvrouw van mij is betrokken bij de Stads- boeren en die hebben moestuin bakken op verschillende plekken in de stad. Met die buurvouw heb ik geregeld dat we ook zelf bakken mochten kopen, en omdat met Deborah van de Plataan al een samenwerking is tussen leren en ontwikkelen en de Plataan. Deborah kwam met het idee om de bakken  te plaatsen in de tuin van de Plataan. Zo hebben de bewoners en het bezoek er straks ook plezier aan. De studenten van LeOn komen 2 dagen, de planten moeten wellicht dagelijks verzorging hebben, en zo doen we het samen. De bedoeling is, dat als er producten komen, zoals; komkommer, aardbeitjes, sla dat we er dan samen een soort lunch van gaan maken. Samen plezier beleven, daar gaat het om.

Er werd druk heen en weer gereden met de kruiwagen, en gesjouwd met emmers om de lading grond dieP4121355 op een groot blauw zeil aan de kant van de Noordewierweg bezorgd was, ook echt in de bakken te krijgen. Sterke jonge mensen van de Amerpoort, ze hebben heel wat heen en weer gesjouwd. Maar het resultaat was er dan ook naar: het blauwe zeil leeg, en de bakken vol!. Een van de jongelui merkte op dat “aarde” al wel heel oud was, want dat begon al bij Adam en Eva. Maar, werd er uitgelegd dit is toch andere aarde. Lastig onze taal met zoveel dubbele betekenissen, zeker voor iemand met een bijzondere geest (en ja, ook dat is voor meerdere uitleg).

P4121347Natuurlijk was er ook pauze met heerlijke zelfgebakken cake met peer of rozijnen erin. Er werd smakelijk van gegeten, en ook de ranja liep gesmeerd de kelen in. Na de laatste kruiwagens en emmers aarde ook over de rest van de tuin verspreid te hebben, gingen de jongeren van de Amerpoort naar huis. Zij komen vanaf nu elke maandag en dinsdag, en soms op woensdag om de planten te voorzien van water en of andere verzorging. Ze hebben mooi werk geleverd, namens de bewoners: Hartelijk dank!!!

Noot van de redactie: Van de groei en bloei zullen wij ook graag weer verslag doen.

Verslag en foto-album: Nel Groenendijk