Kerst voor kleuters en peutersPeuterkleuter-kerstviering

Stel je een kerkzaal voor met 80 kinderen tussen de één en zeven jaar en hun (groot)ouders. Bepaald geen “stille nacht”, zul je denken. Maar er is ook samenzang, een verteller, een mooi verhaal, muziek en kaarsen die ontstoken worden. Ingrediënten die kinderen aanspreken én een kerkdienst maken. Met Kerst is er in de St. Henricuskerk een levensgrote kerststal. De spelers van het kerstspel zullen bij de ingang staan om de kinderen bekend te maken met de personages. Zij spelen het verhaal van de geboorte van Jezus, een toegankelijk verhaal voor kinderen. Met zelfs een échte baby.

Aan de werkgroep de uitdaging om telkens de juiste balans te vinden tussen theater en kerkdienst, en tussen chaos en orde. Tegelijkertijd blijft de basisliturgie bestaan. In het vizier staat de laagdrempeligheid voor kerkelijke, niet-kerkelijke en randkerkelijke (groot)ouders en kinderen.

De dienst is op Kerstochtend 25 december om 9:00 uur in de St. Henricuskerk. Er zal een collecte zijn, bestemd voor deze peuter/kleutervieringen in de toekomst.

De werkgroep peuterkleutervieringen is een gezamenlijk initiatief van de Emmaüskerk (PGA) en St. Henricuskerk (RK). Zij organiseert jaarlijks op kerstochtend en paasochtend oecumenische peuterkleutervieringen. Contactpersoon is Esther van der Steeg, esthervandersteeg@yahoo.com

Tijd: 25 december 9:00

Plaats: St. Henricuskerk (aan de Matthias Withoosstraat)