Evangelisch Hogeschool De petitie die de Evangelische Hogeschool (EH) Amersfoort is gestart om het belang van christelijke vorming in het onderwijs onder de aandacht te brengen van de regering, is al meer dan 3.600 keer ondertekend.

Aanleiding voor de petitie is het plan om de studiefinanciering om te zetten in een sociaal leenstelsel met ingang van september 2014 en het feit dat besluitvorming hierover pas medio 2013 op de agenda staat.
Deze plannen hebben volgens de hogeschool grote financiële consequenties voor aankomende studenten. Het genereert voor de huidige eindexamenkandidaten die behoefte hebben aan een vormingsjaar een stevig dilemma, zegt EH-directeur Els van Dijk. ,,Als je namelijk in september 2013 voor een tussenjaar als het Basisjaar kiest, verlies je het recht op studiefinanciering voor je vervolgstudie en val je met ingang van september 2014 onder het leenstelsel. Terwijl je als je in september 2013 gaat studeren de volle vier jaar stufi ontvangt. Daardoor lijkt het voor veel studenten en hun ouders financieel onmogelijk te zijn om cursusjaar 2013/2014 het Basisjaar te doen.”

De petitie pleit voor het belang van (christelijke) vorming in het onderwijs, het naar voren halen van de besluitvorming rond de overheidsmaatregelen en het bieden van gelegenheid aan de huidige eindexamenkandidaten om in 2013/2014 een tussenjaar te doen, met behoud van studiefinanciering voor de jaren daarna.
,,De economie, de samenleving en misschien ook wel sommige volksvertegenwoordigers denken op korte termijn (opbrengstgericht), terwijl vorming juist veel tijd nodig heeft omdat het omwikkeling van karakters gaat, om mensvorming, om de ontwikkeling tot weerbare volwassenen. Vorming laat zich niet leiden door concurrentie, prestatiegerichtheid, resultaatgerichtheid en werkdruk. Vorming richt zich op heel het wezen van kinderen en jongeren en mag nooit onder druk komen te staan”, aldus Van Dijk. ,,in onderwijs gaat het om Bildung der Seele.”
De petitie is te vinden op www.eh.nl/petitie.

Bron: De Stad Amersfoort (online)