E9Wordt het vergunningparkeren in de wijken Soesterkwartier en Bergkwartier uitgebreid en in het Gildenkwartier ingevoerd? Daarover spreekt de gemeenteraad in De Ronde op dinsdagavond 7 juni 2016. In tegenstelling tot eerdere berichten is dit twee weken later dan aangekondigd.

Na een verzoek van ten minste vijftig bewoners uit de wijken Soesterkwartier, Bergkwartier en Gildenkwartier heeft de gemeente onlangs onderzocht of deze wijken in aanmerking komen voor vergunningparkeren. De uitkomst van dit onderzoek is dat ze ervoor in aanmerking komen.

In de illustraties is te zien wat de voorgestelde vergunninggebieden zijn. Op dit moment is de parkeeroverlast het grootst in de straten in fase 1. Voor de straten in fase 2 wordt eerst gekeken of mensen die nu parkeren in de andere gebieden, gaan uitwijken naar die straten. Als dat zo is en meer dan 50 bewoners in dat gebied de gemeente ook verzoeken hier vergunningparkeren in te voeren, dan gebeurt dit alsnog.

De gemeenteraad spreekt op dinsdagavond 7 juni 2016 over dit onderwerp. U bent van harte welkom om De Ronde bij te wonen. De aanvangstijd is nu nog niet bekend. De agenda van de vergadering staat vanaf donderdag 26 mei einde dag op www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Wilt u een inspraakreactie geven op dit onderwerp? Dan dient u zich vooraf aan te melden bij de raadsgriffie via tel. 033 469 4379 of griffie@amersfoort.nl.