Lifeline_PRO_AED_with_Manual_Override_screenshotOp vele plaatsen in Nederland, waar veel publiek komt zijn in overleg met “winkelcentra, Sportscholen of buurtcentra” zogenaamde AED,s geplaatst. In de meeste gevallen gebeurt dat in overleg met de Nederlandse Hartstichting en de lokale autoriteiten. Tevens wordt gezorgd dat er een aantal mensen uit de omgeving waar de geplaatste “AED” hangt zijn opgeleid om  de apparatuur te gebruiken.

In sommige gevallen zijn er situaties, waarbij een eigen initiatief moet leiden tot het plaatsen van een AED.

En laat dat laatste nu in het Soesterkwartier het geval zijn. Recent werd tijdens de Paasdagen, een oudere man onwel in wooncomplex Puntenburg. Reanimatie ( handmatig) mocht niet meer baten. Uit de evaluatie achteraf, rees de vraag of een “AED” niet tot de standaard zaken van wooncomplex Puntenburg zou moeten behoren. Immers er wonen over het algemeen “veel” ouderen mensen.

Eigenlijk bevreemde het de bewonerscommissie dat er na het wijzigen van de “Zorginstelling”Puntenburg naar “wooncomplex” er geen daadwerkelijke “deskundigen”zijn achtergebleven. Alliantie, de verhuurder van het complex ziet het als een gewone “bewoners”flat/ complex en heeft deze zorg ook niet in andere locaties.

Uit navraag bij Lyvore ( voorheen Birkhoven Zorggoed) blijk dat er voor 14 bewoners in Puntenburg nog “zorg” wordt verleend, bestaande uit medische zaken en materiële, zoals voeding. Daar de receptie in Puntenburg deels ook gesloten is ( Huismeester is nog aanwezig) is ook het alarmeringssysteem gewijzigd. De 14 “zorg”mensen zijn inmiddels voorzien van een alarmsysteem van ATA uit Amsterdam.

AED ILCOR in dit gebouw aanwezigAlles in ogenschouw nemend, hebben de bewonerscommissie “rondom Puntenburg”en Koks-Mediair een actie op touw gezet om tot de aanschaf van een AED te komen, zodat in geval van een hartstilstand, hulp kan worden geboden.

Dat bleek moeilijker dan gezegd. De kosten van een AED beginnen rond de 1200 euro en er moeten ook mensen worden opgeleid om het apparaat te bedienen. Robbert en Yasmeen van Koks-Mediair willen in ieder geval hun reeds bestaande EHBO opleiding uitbreiden naar de reanimatie cursus van de AED.

Contact werd gelegd met de voorzitter van CODA Vincent Vivié, in het dagelijks leven ook instructeur in de bedrijf’s hulpverlening, die niet alleen de apparatuur kan leveren maar ook de cursus verzorgd.

De Alliantie werd gevraagd medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen van een plek, waar de AED moet worden opgehangen. Ondanks een uitgebreid telefoon gesprek ( redactie) werd er voor plaatsing van dit artikel, geen uitsluitsel gegeven.

euroGELD:  daar draait het op dit moment om. Van de zijde van de Speeltuin Soesterkwartier werd een bedrag in de “AED pot”gestort. Tijdens een optreden van het Hooglands koor, werd er gecollecteerd en zo ontstaan er meer spontane reacties om aan het benodigde bedrag van ruim 1200 euro te komen.

paanekoekVrijdag 6 mei, kunt U allen uit deze wijk en daar buiten dit mooie initiatief steunen. Kom om na 16.00 uur naar wooncomplex Puntenburg om pannenkoeken te eten. Kosten 3.50 euro. De gehele opbrengst zal door Koks-Mediair in de “AED pot”worden gedaan. U kunt blijven bestellen en eten tot circa 19.30 uur want dan wordt in de Vijverzaal de film “Eigenwijs” gedraaid. De film over het Soesterkwartier.

fruitige-verhaaltjes-over-vruchtenRobbert en Yasmeen, hebben een verzoek. Het zou mooi zijn als de mensen die komen eten, zelf ingrediënten mee nemen, te denken valt aan fruit, stroop, kaneel of bijzonderheden die U wilt verwerken in Uw eigen pannenkoek. Tevens is de vraag of er onder deze mensen ook wat handige handen zijn die kunnen helpen bij het serveren van het eten.

Eventuele opgave kan natuurlijk al bij  yasmeen@koks-mediair.nl.

Sponsors zijn uiteraard van harte welkom om een bijdrage te leveren aan dit “AED”project.

Soesterkwartier, U bent van harte welkom op vrijdag 6 mei in de Vijverzaal van wooncomplex Puntenburg.

Uiteindelijk, red U mogelijk levens, door mee te doen aan deze activiteit.

Redactie

Karel van Rooy.

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

De volledige naam van een AED is Automatische Externe Defibrillator.

Wanneer is een AED nodig?

Een AED is nodig bij een hartstilstand. Er is dan sprake van kamerfibrilleren, een ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren ontstaan er chaotisch prikkels in het hart, waardoor de hartkamers niet meer samentrekken en er geen bloed meer rondgepompt wordt. Het hart moet dan gedefibrilleerd worden, een soort resetten van het hart.

Wie haalt een AED?

Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een AED gehaald wordt:

  • iemand die in de buurt is weet een AED te hangen, bijvoorbeeld op de sportclub of in een winkelcentrum of bedrijf
  • de 112-centrale roept burgerhulpverleners op om een  AED te halen

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

20160506 Pannenkoekenavond tbv AED