Maandagavond 18 september, De 1ste van een serie van 9 bijeenkomsten in Amersfoort om de inwoners mee te krijgen naar het doel: “Amersfoort CO2 neutraal in 2030”, werd gehouden in een zaal van de Emmaüskerk (Noordewierweg) en begon om half acht. Voor de “deur” stond een grote container met spandoek aan straat -, en kerk zijde. Op de parkeerplaats stond de nieuwste (elektrische) Buurauto.

Zo’n 27 mensen waren naar de bijeenkomst gekomen, daarvan waren zo’n 14 bewoners vanuit Soesterkwartier en Isselt, en 2 toekomstige bewoners van de Soesterhof. Andere aanwezigen waren gemeenteambtenaren, mensen van het project bureau “Over Morgen”, en mensen van de verschillende milieu/groene groepen. Helaas ontbraken deze avond de woningcorporaties, net als de huurders (op één na).

Er werd geopend met een woord van welkom aan bewoners en aan Wethouder Stegeman. Vervolgens werd er gestart met een animatie om nog maar eens het belang van -, en het proces naar het doel “CO2 neutraal” te verduidelijken. Het leek een beetje op een “preek voor eigen parochie” onder de veelal groene en milieubewuste bezoekers van de avond.

De gemeente is in het voorjaar de weg in geslagen richting CO2 neutraal 2030 en vroeg zich af: “hoe bereiken we dat met de inwoners samen?” Hoe overtuigen we bewoners van de noodzaak? Hoe vinden we andere energiebronnen, of hebben we misschien mensen in de stad die uitvoerbare alternatieve energie ideeën hebben? Want zonne-energie en windmolens zijn alternatieven voor gas en kolen, maar die leveren bij lange na niet genoeg. Aan aardwarmte kan op sommige plaatsen wel gedacht worden, maar op andere plaatsen is dat simpelweg niet uitvoerbaar.

Iedereen elke avond een uurtje op de hometrainer, zou misschien een klein beetje helpen. Maar om 73% te leveren zijn er meer uurtjes hometrainer nodig, of hele zware hometrainers. En hoe dan voor mensen die niet in staat zijn om die (zware) hometrainers in beweging te krijgen? Misschien moet er gezocht worden naar een combinatie met de groep “Fit in 12 Weken” zo krijgt menselijke energie gelijk weer meer energetische waarde.

Al zijn realistische creatievelingen die een goed idee hebben hoe minimaal een deel van de 73%  tekort aan wind en zonne-energie – opgelost zou kunnen worden – van harte welkom om mee te denken en/of te doen.

De wethouder moest op zoek naar antwoord op de vragen; hoe breng je het neutraal maken van de CO2 uitstoot onder de aandacht/ krijg je mensen mee naar je doelstelling; en wat werkt in welk gebied/ voor welke bewoners? Vandaar dat er 9 verschillende gebieden zijn aangewezen waarin een eerste inventarisatie avond gehouden wordt omdat elke wijk anders is qua samenstelling.

Op de vraag van een van gerenommeerde Soesterkwartierse dame op leeftijd, of het bureau “Over Morgen” ingehuurd was door de gemeente, werd al te kort door de bocht gereageerd. De manier waarop het gesprek gevoerd/ geleid werd maakte het verschil tussen Operatie Uitstoot en Operatie Kopstoot! Een leerpuntje voor de organisatie was daarmee bereikt: luisteren naar de bewoners, in plaats van zenden en sturen!

De avond was Top-down in plaats van Bottom-up, wat wil zeggen dat door de spreker het signaal afgeven werd dat “gewone” inwoners niet te veel te zeggen moesten krijgen, terwijl diezelfde “gewone” burgers wel in de benen moeten (Bottom-up) om de doelstelling die de gemeente (“Top-down”) stelt te kunnen behalen. Waarbij overigens wel gezegd moet worden dat de gemeenteambtenaren en de wethouder wel de oren te luisteren legden en ook zeker niet die top-down houding hadden!

Er rolden nog wat cijfers voorbij over de planning, zoals:

Laatste wijk moet in 2026 begonnen zijn met CO2 neutraal maken;

In 2030 Amersfoort CO2 neutraal;

In 2040 de provincie Utrecht CO2 neutraal;

Landelijk in 2050 CO2 neutraal

Alex van der Woerd mocht een pitch houden over de Buurauto. Buurauto is een elektrische auto die door meer mensen in de buurt, samen geleased wordt. Er zijn inmiddels 3 buurauto’s in gebruik, 15 mensen die er gebruik van maken en die in totaal naast de buurauto 2 andere auto’s hebben. Dat scheelt dus heel veel auto’s en daarmee CO2 uitstoot.

Een toekomstige bewoner van de Soesterhof verbaasde zich, mede naar aanleiding van de pitch over buurauto, over het feit dat voor de 40 woningen die er gebouwd gaan worden, er 60 parkeerplaatsen moeten zijn. Het aantal parkeerplaatsen bij nieuw te bouwen woningen, wordt door de gemeente bepaald. De toekomstige bewoner vindt dat bij een duurzaam te bouwen project “de eis” van 1,5 parkeerplek per woning niet duurzaam is, sterker nog: bijna tegenstrijdig.

Na een korte pauze ging men in groepen in gesprek en aan het brainstormen. In de groepen werden tal van zaken besproken waarvan aan het eind een terugkoppeling volgde in de grote groep. Duurzaam met energie en duurzaam met mensen omgaan, heeft bij zowel de Buurauto, als bij de Soesterwiek al tot nieuwe positieve ideeën geleid.

CO2 Neutraal wonen is voor een koper een heel ander vooruitzicht dan voor de huurder van een sociale huurwoning, waarvan de meeste geen geld op de plank hebben liggen voor nieuw kooktoestel en nieuwe pannen. Dit inzicht leverde dan ook wel gelijk weer creatieve oplossingsgerichte plannen om eventuele winst van de windmolen weer te investeren in de wijk.

Zaken die uit de groepen kwamen als: idee/ vraag/ opmerking/ conclusie/ etc.

Hoe krijg je huurders mee? Gedeelte van de opbrengst terug laten komen in de wijk.

Infrastructuur, woningcorporaties, (en ja, ook hier de) buslijn, maar ook nieuwe pannen etc. Kortom: ontzorgen zonder te bemoederen.

Molenwiek/ Soesterwiek moet morgen (dinsdag 19 sept.) door de Raad. Windmolen van belang om doelstelling 2030 te benaderen.

Sociale duurzaamheid verbinden met energetische duurzaamheid (samen op de hometrainers waardoor een accu opgeladen word).

Goede keuzes qua besparende materialen moeten gemaakt kunnen worden aan de hand van goede kennis en informatie. Waar haal je dat vandaan? Gemeente zorg dat er overzichtelijke en up-to-date informatie te vinden is over de laatst mogelijke goedgekeurde/ vereiste energiebesparende materialen. En laat eventuele aankomende veranderingen tijdig weten. Het is namelijk best “heel flauw” om nadat iemand net een smak geld geïnvesteerd heeft om vloer en muren te isoleren, te ontdekken dat de 5 een 6 geworden is (R5-R6) in de “duurzaamheidsvisie” van de gemeente.

Corporaties – in de toekomst proberen, om in samenwerking met ondernemers van de Isselt technische zaken over en weer te kunnen gebruiken.

Er moeten verantwoorde stappen gezet worden.

Sociaal aspect is groot.

Wethouder Stegeman sloot af met woorden van waardering voor het positieve meedenken van de aanwezigen. Verder legde hij nog uit dat het een gebiedsgericht plan van aanpak verdient en gaat krijgen. En dat het Soesterkwartier (vast niet voor de laatste keer) het spits heeft afgebeten met de eerste avond in een rij tot aan eind oktober.

 

Verslag en foto’s de redactie

Operatie Uitstoot 170918 soesterkwartieIsselt