Rolf op de Finse school Dollardstraat 1951 - 1952 (4)A.s. zaterdag 23 november zal wethouder Bert Lubbinge om 12 uur in het Wijkmuseum Soesterkwartier een tentoonstelling openen over de school in grootmoeders tijd. In het atelier achter de museumwoning is een complete schoolklas uit de jaren ’30 ingericht. “School in grootmoeders tijd” is tot stand gebracht dank zij een ruime inbreng uit de verzameling van verzamelaarster en inwoonster van het Soesterkwartier Hanneke Molenaar. Ook er is een inzending te bewonderen van de zusters van O.L. Vrouw ter Eem, de kloosterorde die zo’n belangrijke stempel heeft gedrukt op het onderwijs voor Rooms-Katholieke meisjes in Amersfoort.

De grote trekkers van deze tentoonstelling zullen de klassefoto’s zijn die na een oproep om klassenfoto’s in te leveren ruimhartig door Soesterkwartierders en voormalige Soesterkwartierders zijn ingebracht. Maar eerst zal er in november en december veel aandacht zijn voor “Sinterklaas en Kerst op school”.

Reünie in de klas

Vanaf begin januari zal het Wijkmuseum een deelexpositie met de ingebrachte klassenfoto’s inrichten. Van week tot week zullen er per school steeds weer nieuwe klassenfoto’s geëxposeerd worden. Van te voren zal worden bekend gemaakt op welke data bepaalde scholen “in the picture ‘ komen te staan. De presentaties van klassenfoto’s biedt een unieke gelegenheid om klasse- en schoolgenoten van vroeger weer tegen te komen. Het succes van deze tentoonstelling is daarmee bij voorbaat verzekerd.

Amersfoorters die in hun jeugd in het Soesterkwartier op school zijn geweest kunnen nog steeds voorwerpen die herinneren aan de schooltijd , maar vooral ook (scans van) klassenfoto’s met bijbehorende verhalen aan het Wijkmuseum mailen of er langsbrengen. Voor meer informatie zie www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl Er kan ook gebeld worden naar Gezina Tuinstra 033-4635661 of 06-22422725.

Openingstijden expositie

De tentoonstelling “ School in grootmoeders’tijd is tot eind maart 2014 iedere zaterdag te bezichtigen van 11.00-16.00 uur. Tevens na afspraak. Wijkmuseum Soesterkwartier St. Bonifaciusstraat 61.