Maandagavond 9 januari, De Nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de gemeente voor alle Amersfoorters werd gehouden in het – in aanbouw zijnde – nieuwe zwemsportcomplex. Vooraf was te kennen gegeven dat er met schoeisel en kleding rekening gehouden moest worden met alle weertypes.

De locatie aan de Hogeweg was duidelijk genoeg te zien. En zodra men het terrein op reed werd duidelijk waarom galaschoeisel afgeraden werd, mede dank zij de regen die gevallen was, was het een modderige entree. Ruimte om fietsen te stallen was er genoeg, voor auto’s was er aanmerkelijk minder plek. De oproep om met de fiets te komen was dan ook niet voor niets gedaan.

De lichtjes langs de hekken gaven duidelijk de looproute aan naar de receptie. Tussen de lichtjes door over het modderige pad kwam men op de tochtige en koude bouwplaats. Welkom geheten door het ontvangstcomité en voorzien van 2 consumptiemuntjes daalde men een van hout voorziene trap af, die leidde naar de “catacombe” van het complex.

Beneden aangekomen bevond zich eerst de garderobe. Sommige bezoekers hielden toch eerst hun jas even aan, om later alsnog hun jas naar de garderobe te brengen. De ruimte was kleurrijk verlicht en aangekleed met hier en daar afbeeldingen van Mondriaan schilderijen. Ook op de sta-tafels stonden verlichte Mondriaan-tjes.

De muziek stond op een stevig volume in de grote-, maar ook verhoudingsgewijs lage ruimte leverde dat een beetje moeilijkheden bij het verstaanbaar maken van de nieuwjaarswensen die men wilde doen. Echter mocht dat de pret niet drukken. Sommigen zochten een rustiger hoekje op om evengoed met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Burgemeester Bolsius begon zijn speech met de blik op de ongeregeldheden tijdens oud en nieuw. Handen af van onze dienstverleners en wet-handhavers: brandweer-, ambulance-, en politiemensen, was zijn overduidelijke boodschap.

Verder vertelde hij waarom gekozen was voor het thema Mondriaan, bij de aankleding van de zaal. Op 7 maart a.s. is het 100 jaar geleden dat Mondriaan geboren werd. Ook is het in 2017 al 100 jaar na de oprichting van de Nederlandse Kunststroming De Stijl. De primaire kleuren rood, geel en blauw maken alle andere kleuren mogelijk. Ofwel, vanuit de basis vormgeven, net als het zwemsportcomplex in aanbouw.

Al had hij niet de verwachting dat de lijnen/ kleuren tussen mensen/ groepen en meningen minder scherp zullen worden, met de verkiezingen in aantocht, toch gaf hij blijk van goede hoop! Wel gaf hij ook aan dat hij hoopt en wenst dat ook de journalistiek de berichtgevingen zorgvuldiger en vollediger zou doen, dan in het afgelopen jaar was gebeurt. Onvolledige-/ polariserende berichtgeving doen de samenleving geen goed, was de strekking van zijn betoog. En natuurlijk wenste hij een ieder op zich -, en daarmee de stad in z’n geheel de beste wensen en veel positieve kracht in de veranderende samenleving (of woorden van gelijkende strekking).

Daarna was er weer ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, mensen te ontmoeten en persoonlijk de beste wensen te doen onder het genoegen van een hapje en/of drankje. Naar schatting waren er toch zo’n vier-/vijfhonderd mensen die gebruik maakten van de mogelijkheid om dit mee te maken. Van de regen was binnen niet veel te merken, behalve wat vallende druppels tussen de betonplaten door op sommige plekken, en de natte vloer.

Het podium in de ruimte werd andermaal voorzien door een spreker van het Algemeen Dagblad, er was een verkiezing “Amersfoorter van het jaar” geweest, en de winnaar zou bekend gemaakt worden deze avond. De 10 genomineerden werden genoemd. De in ’t Soesterkwartier wonende Gideon Hofland stond op de laatste plaats.

De bovenste “drie” op de lijst werden op het podium gevraagd. Quintin de Vries die met z’n 9 jaar de jongste genomineerde was omdat hij veel geld binnen had gehaald voor Stichting Opkikker. Hij deed dat door het inzamelen van oude/ afgedankte mobieltjes. Hij eindigde op de derde plaats, dat is toch een soort “Jeugd-Amersfoorter 2016” iets om trots op te mogen zijn.

Harmen Zijp en Diana Wildschut eindigden op de tweede plaats vanwege De WAR-se strijd, en de diverse kunst-, wetenschap-, ondernemers-, en sociaal maatschappelijke activiteiten!

Arie Terschegget eindigde op de eerste plaats vanwege zijn inzet voor een “hangplek” voor oud bewoners van ’t Sasje (“Een chalet, een bankje en een plantsoen”). Begin vorig jaar werd naast Zandfoort aan de Eem, een onderkomen neergezet, om en nabij het voormalige Sasje (tegenwoordig 3812 postcode gebied).

De eretitel Amersfoorter van het jaar 2016 kreeg Arie Terschegget ingelijst overhandigt van burgemeester Bolsius.

Alle prijswinnaars kregen een boeket kleurrijke bloemen overhandigt.

Na de prijsuitreiking liep het aantal bezoekers van de receptie snel terug. Buiten had het intussen geregend en stak de wind z’n kop iets verder op waardoor sommige van de -niet al te stevig- geparkeerde fietsen van modder ontdaan moesten worden omdat ze omgevallen waren.

Het was een sobere, maar zeker ook geslaagde Nieuwjaarsreceptie op een verrassende locatie.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk

Voetnoot: Op de locatie kon men ook een rondleiding krijgen met daarin uitgelegd hoe, wat en waar zou komen.