img_4Alhoewel er al een tijdje bekend is dat er financieel wat mis is bij de gemeente Amersfoort en er diverse inspreek mogelijkheden zijn geweest, is er toch alarmerend nieuws ontdekt in de Raadsverslagen.

De begroting van de Gemeente heeft wat gaten, zeg maar en hoe zorg je nu dat die gaten weer gevuld worden. Een lijst met 23 “Hoofd”zaken/ bezuinigingen is het gevolg. En wat gaan we er mee doen.?

Financiële gaten vullen

A; je ontwikkeld nieuwe dingen en vult het aan.

B: je knipt de gaten weg en plakt een deel er achteraan

C: je verwijderd de ruimtes  en maakt een goedkopere begroting.

Mocht dit een meerkeuze vraag zijn bij het vak “Lokale financiën” dan kiezen we natuurlijk A.

Echter U voelt hem al aankomen. Bij de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort ( SGLA) waren ze wakker  gisterenavond/vannacht en uit de geraadpleegde documentatie kon het volgende worden opgemaakt.

De meerkeuzevraag hierboven vermeld is beantwoord met vakje C:  Uit de verslaglegging blijkt dat er op korte termijn gekort gaat worden op de lopende buurtbudgetten, dan wel het afschaffen hiervan.

Wat betekend dit voor de wijken, de burgerinitiatieven, projecten/ activiteiten enz.  Wel die vraag beantwoorden is op zich ingewikkeld en aan de andere kant eenvoudig. Je draait de geldkraan dicht. En zie daar, alles stopt. Alhoewel er nog een verzachtende tekst is opgenomen dat bij het afschaffen van de wijk buurtbudgetten, dit op termijn geschiedt. Dat zou vakje B: moeten zijn.

Uit de vele puntsgewijze artikelen is er een die onze uiterste aandacht vergt. Regel 17 luid.

Wijken, gefaseerd afschaffen investeringsbudget voor wijken

Wat zit er achter regel 17 verborgen:

A: De gemeente schaft gefaseerd de buurtbudgetten af, bewonersstichtingen die dit beheren krijgen geen budget meer.

Bewoners kunnen bij hun buurtstichting steeds minder vrij besteedbaar geld aanvragen voor eigen initiatieven om hun buurt te verbeteren (ander gemeentebudget heeft vaak een specifiek doel).

B: *De gemeente heeft minder mogelijkheden om budget bij andere partijen (gemeenteafdelingen,

corporaties, ondernemers, bewoners, stichtingen, etc.) los te krijgen om

gezamenlijke (innovatieve) initiatieven te realiseren zoals de verlichting van de tunnel bij het

Eemplein en de aanleg van een aantal jeugdvoorzieningen in de stad.

De gemeente kan niet meer financieel deelnemen aan initiatieven van andere partijen,

zoals de G1000, Duurzaam Soesterkwartier en de verlichting van de toren.

C: Opheffen wijkmanagers

Redactioneel ingezonden tekst:

Duizenden vrijwillige man/vrouw-uren dreigen als restafval weggegooid te worden.

Het nieuws kwam om de hoek,  dat de gemeente voornemens is om de buurtbudgetten gefaseerd af te “bouwen”, waar breken de lading zou dekken! Duizenden uren inzet van bewoners wordt daarmee als niet belangrijk naar het vuilnis gedirigeerd. Werkte je als vrijwilliger al voor de kat z’n viool, hield je er tot nu nog een goed gevoel aan over. Nu kun je er straks hooguit een kwalitatief uitermate teleurstellend gevoel aan over houden!

Dit gemeentebestuur denkt dat ze met wegwerpburgers te maken hebben, het wordt hoogtijd dat we hen het tegendeel laten weten! Desnoods gaan we naar een tijd die we nieuwe toekomst zullen noemen “Onafhankelijk Soesterkwartier Stad!” en gaan we voor een eigen bestuur inclusief financiën, maar dan wel nieuwe stijl met salarissen naar inzet en kunnen (niet alleen wat diploma’s aanduiden).  Dan dichten we de vele graten in de weg, zodat de fietser ook weer veilig door de wijk kunnen zonder schades aan wielen. En begrotingen dienen sluitend uitgevoerd te worden. calamiteiten pot is ook alleen voor echte calamiteiten, en niet voor uit de hand gelopen bouwprojecten als gevolg van o.a. een architect met grootheidswanen. Bouwwerken mogen mooi zijn, maar functionaliteit moet de boventoon blijven voeren. Helaas zover zijn we nog niet!

Zaak is dat heel nadrukkelijk stelling wordt genomen tegen de voorgenomen plannen. A.s dinsdag is het dan ook zaak dat zoveel mogelijk mensen naar “Het Plein” komen op alle mogelijke manieren en van alle leeftijden!

Een actie die de website voor haar “vrijwillige en onbetaalde” rekening neemt is 24 uur de website op zwart, en zoveel mogelijk bewoners die vragen sturen naar de gemeente waarom de website van Soesterkwartier.info niet bereikbaar is?! Al hebben we daarvoor natuurlijk wel u medewerking nodig!

Op alle mogelijke digitale, en verbale manieren moeten we tot dit bestuur zien door te dringen dat ze niet met “afval”-lige burgers/ vrijwilligers van doen heeft!

Dit bestuur dat een OZB verhoging van 30-50 euro gemiddeld p/j een forse verhoging durft te noemen…. mag zich gaan schamen over hoe ze met de met de participerende burgers omgaat!

Ngie

 

OPROEP

Aanstaande dinsdag 12 mei is er op het Gemeentehuis gelegenheid hierover op “het Plein”van “gedachten te wisselen”

Voorafgaand aan deze “meeting”  wordt er muziek gespeeld door scholen in de kunst . Misschien een “kunstig”samenzijn met een heleboel mensen uit het Soesterkwartier.

De aanvragers van de reeds aangevraagde buurtbudgetten 2015 worden ook geïnformeerd met het verzoek om aanstaande dinsdag ook hun stem te laten horen in het Gemeentehuis 19.00 uur verzamelen.

Wilt U inspreek tijd als organisator van een activiteit,meldt U zich dan aan bij het betrokken loket ( digitaal).

Bedenk wel, niets doen en niet protesteren betekend vermoedelijk, geen Zomermarkt, geen Duurzame projecten en burgerinitiatieven, geen straatfeesten, geen bijdragen aan Speeltuinen, buurthuizen of een. En we houden de Euro in plaats van de Floreynen.

Dus dinsdagavond “LET’s  Go.

Bovenstaand artikel kwam mede tot stand in samenwerking met het Wijk Bewonersteam en Buurt Budget Soesterkwartier.

Verslag Karel/Ngie