DSC_4921 (Custom) (2)Vandaag 1 juli 2014 liep de afspraak, tussen de actiegroep Sytze v d V, moet weg en Burgemeester Bolsius, teneinde. De hele week heeft het actiecomité, zich onthouden van acties. Terwijl van de zijde van Sytze v.d.V. veelvuldig de media werd gezocht op twitter en via zijn “Blog”. Hierin liet hij steeds weten, dat hij zich niet kon vinden in de gedane voorstellen en/of gesprekspartners. Halverwege de middag bracht de Burgemeester, middels een brief de bewoners van het Soesterkwartier op de hoogte van hetgeen de laatste week was gedaan en welke Wettelijke kaders hem ontbraken. Tevens werd om 15.00 uur een bijeenkomst belegd voor de bewoners van de Puntenburg.

Algehele verwarring ontstond toen via het ANP een bericht van Sytze v.d. V, werd verspreid dat hij was vertrokken toen agenten hem zijn huis uit wilde trekken. Hij zou de nacht ergens anders doorbrengen en wilde verdere acties niet afwachten. Dit bericht, wat door alle media werd overgenomen, bleek onjuist.

Dit had wel tot gevolg dat in de middag er al weer vele mensen zich posteerden nabij de Puntenburgflat.

Via de Sociale media werd ondanks de uitleg van de Burgemeester, toch opgeroepen om naar het Gemeentehuis te komen. Dit om ter plaatse van de Burgemeester te horen wat er verder nog gedaan werd.

Vanaf 18.40 uur stroomde het stadhuisplein vol met demonstranten. Op diverse plaatsen op het plein waren Tv en radio verslaggevers bezig met interviews en deden fotografen hun werk.

Door de wijkbeheerder Soesterkwartier werd de organisatie van het actiecomité uitgenodigd voor een gesprek bij de Burgemeester. 6 dames zijn dat gesprek binnen aangegaan. Op het plein was de massa aangegroeid tot zo, n 250 a 300 demonstraten / sympathisanten. Ook leden van een bekende Motorclub maakten acte de Présence. Van overheidswege was voor voldoende toezicht gezorgd. Veel politie toezicht en zelfs de dienst levende have (paarden) waren paraat.

Na 45 minuten was aan de reactie van de toezicht houdende politie mensen, merkbaar dat het overleg was beëindigd. De posities werden ingenomen en de aanwezige Pers stond in slagorde voor de draaideuren opgesteld.

Door Esther van Zetten, werd een korte verklaring afgegeven, dat er op dit moment geen positief resultaat was. Er werd echter nog steeds gewerkt aan de oplossing om Sytze v.d. V, te doen verhuizen. Door het hierna “ontbonden”actiecomité werd dringend verzocht vreedzaam de demonstratie te beëindigen.

Hoorbaar maakte het aanwezige publiek kenbaar dat dit niet de oplossing was die zij hoopten te horen.

Velen haasten zich naar de Puntenburgflat om daar hun ongenoegen kenbaar te maken. De Noordewierweg kon de toestroom van demonstranten nauwelijks aan.

Voor zover bekend deden zich er geen noemenswaardige incidenten voor.

Verslag en foto’s Karel van Rooy en redactie.

DSC_4889 (Custom)Voor de fotoreportage klik HIER.