15 april   Trots markt – puur en handgemaakt – op de Wagenwerkplaats
11.00-18.00 uur

Naast het Centraal Ketelhuis Een markt waar mensen staan die passie hebben
voor wat ze aanbieden. Niet strikt Bio of fair-triade maar wel duurzaam en
met een mooi verhaal. Een zeer breed assortiment van droge worst tot hippe
badkleding en van verse honing tot moderne woning inrichting.

http://destadamersfoort.nl/deel-je-nieuws-activiteit/trotsmarkt-bij-het-cen
traal-ketelhuis-426072

15 april   (De Verkeerstuin gaat echter niet door, dit vanwege
voorstellingen van circus Amersfoort)

15 april   PM NPO-2 TEGENLICHT, NED.2 21.05

Hoe overwinnen we toenemende vervreemding, eenzaamheid en ecologische
rampspoed? Er is een nieuw verhaal nodig om de samenleving te bevrijden van
het allesoverheersende rendementsdenken. De invloedrijke Britse denker
George Monbiot heeft antwoorden hoe we uit deze puinhoop komen. We moeten
onze relatie tot de natuur, de medemens, de gemeenschap, de politiek, en
vooral tot onszelf opnieuw uitvinden.

16 april   20.30 – uur  (Voor geïnteresseerden in de Westtangent) zie het

Programma “Van onze centen” op SBS-6

17 april   20.00 – uur  Pakhuis De Zwijger, Amsterdam: (dit keer iets
verder weg)

Stereotyperingen, eenzijdige berichtgeving, witte redacties en gebrek aan
representatie. Voor mensen van kleur lijkt het Nederlandse maar ook bredere
Europese medialandschap soms hopeloos wit en zijn koloniale perspectieven
alom vertegenwoordigd. Als tegengeluid ontstaan er steeds meer nieuwe en
autonome mediaplatforms vanuit groepen met diverse achtergronden om hun
eigen geluid, perspectieven en agenda’s te kunnen vertegenwoordigen. Tijdens
deze meeting praten we met de initiatiefnemers achter deze nieuwe
mediaplatforms en bespreken we naast de Nederlandse ook de Europese context.
https://dezwijger.nl/programma/media-van-kleur

Joke Sickmann