DSC_0803Woensdag 10 februari presentatie masterplan Wagenwerkplaats (het gaat nu echt beginnen!)

Op woensdag 10 februari wordt het ‘Masterplan Wagenwerkplaats’, het document waarin de toekomstplannen van de Wagenwerkplaats concreet worden gemaakt gepresenteerd.

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze slotbijeenkomst aanwezig te zijn:
Datum | 10 februari 2016
Tijdstip | 19.30 uur – 21.00 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
Locatie | Het Oude Magazijn, Soesterweg 310 Meer informatie? Zie voor alle informatie:  www/wagenwerkplaats.eu

10353095_1664236237151826_4117966363850309693_nZaterdagavond is het Knopjesmuseum in het complex Warner Jenkinson (hoek Geldersestraat-Kleine Koppel zwaar beschadigd.

Ø Door laswerkzaamheden is er brand ontstaan in de grote “rode doos”,  de tentoonstellingsruimte achter op het terrein.

Ø Tien jaar denkwerk, vele jaren van experimenteren, en één jaar van voorbereiding .zijn daarmee verloren gegaan

Ø De Spullenmannen gaan echter niet bij de pakken neerzitten en ze zijn al weer begonnen met de opbouw.

Ø De opening van Het Knopjesmuseum gaat door, maar we moeten nu nog enkele maanden daarop wachten.

Ø Ik houd u van het vervolg op de hoogte.

Ø Wilt u helpen, laat het me weten – ik geef uw reactie aan de Spullenmannen door.

Heeft u de presentatie van de film Soesterkwartier EigenWijs  afgelopen woensdagavond gemist?

Ø  Tijdens het gesprek na de film kwam de actie “Geen studentenappartementen in de voormalige DA winkel  (een oproep aan de politiek)” ter sprake

Ø  Zie daarom de open brief aan de gemeenteraad: http://www.soesterkwartier.info/geachte-leden-van-de-gemeenteraad-ingezonden-brief

Ø  De DVD van deze leuke film over het Soesterkwartier is nog te koop in het Wijkmuseum, St. Bonifaciusstraat 61, iedere zaterdag van 11.00-16.00 uur

OPROEPEN

8419d60b-b535-4178-80f7-05341db4e834aa2Oproep van Duurzaam Soesterkwartier aan de Soesterkwardierders onder u – Is jouw CV-ketel oké?- gratis CV-ketel check en subsidie

Afgelopen najaar is het nieuwe project ‘mijn cv is oké’ van Duurzaam Soesterkwartier van start gegaan. Enthousiaste buurtbewoners hebben na een korte training hun eigen cv-ketels gecheckt, zuiniger afgesteld en inmiddels ruim 64 wijkbewoners daarbij geholpen. We hebben nog ruimte voor meer cv-checks!

Wij bieden de wijkbewoners een gratis CV-ketel check aan. Tijdens het bezoek van een kundig buurtgenoot kijk je samen naar de mogelijkheden om de ketel energiezuiniger in te stellen en bespreek je wat je bijvoorbeeld aan je onderhoudsmonteur kan vragen. Wil je hier aan meedoen? Stuur dan een berichtje naar mijncvisok@gmail.com en wij maken snel een afspraak.

Is er meer aan de hand met het verwarmingssysteem, bijvoorbeeld wordt het te warm of blijft een ruimte juist te koud dan kan professionele hulp worden ingeschakeld. Voor de eerste 50 aanmeldingen voor deze CV-optimalisatie heeft Duurzaam Soesterkwartier een subsidie van € 50,- beschikbaar. Nieuwsgierig geworden naar dit sympathieke project? Meer informatie vind je op www.duurzaamsoesterkwartier.nl.

Oproep van het Wijkmuseum aan iedereen

 Op zaterdag 20 februari wordt de tentoonstelling HANDEL EN NIJVERHEID AAN DE NIJVERHEIDSWEG geopend. Gevraagd in bruikleen: een oude bakfiets, groentekisten – foto’s van de voormalige fruit- en groenteveiling en foto’s van groentezaken in het Soesterkwartier. Weet u misschien waar de oude veilingklok is gebleven?  Wij zoeken ook  een oud hakblok om voorwerpen van het abattoir die het Wijkmuseum heeft gekregen te exposeren. Bel hiervoor Gezina Tuinstra: 033 4635661  06 22422725

 Joke Sickmann