dinsdag        20 februari                      VBBBB vraagt onmiddellijke schorsing bomenkap Westelijke Ontsluiting 

Amersfoort – De Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen (VBBBB) wil voorkomen dat de gemeente Amersfoort eind februari circa 85 bomen in bos Birkhoven gaat kappen vanwege de Westelijke Ontsluiting. Daartoe heeft de Vereniging aan de rechtbank Midden-Nederland om een voorlopige voorziening gevraagd.  De VBBBB vraagt hiermee onmiddellijke schorsing van de ontheffingen die de gemeente eerder heeft ontvangen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

“We betreuren het dat de gemeente de lopende bezwaarprocedure niet respecteert en om onduidelijke redenen nu al bomen wil gaan kappen”, zegt Carol Franssen, bestuurslid van de VBBB. “In haar projectplanning geeft de gemeente nota bene zelf aan dat er pas in het najaar van 2018 bomen worden gekapt om rekening te houden met de lopende bezwaarprocedures. Ook is volstrekt onduidelijk waarom de gemeente nu ineens zo’n enorme haast heeft met de aanleg van extra parkeerplaatsen. De huidige parkeerterreinen bij het hockeyveld en bos Birkhoven blijven nog tot medio 2019 bestaan”, aldus Carol Franssen.                   

dinsdag        20 februari                      Lezing van Tom de Wit in de Stad van Cahen, Muurhuizen : “Naoorlogse stedenbouw in Amersfoort

TRENDS IN STEDENBOUWKUNDIG ONTWERPEN

Veel verhalen over de historie van Amersfoort gaan over de oude binnenstad. De Muurhuizen, het Havik, de gildes, de Joriskerk, etc. Maar wat gebeurde er in de 20eeeuw, toen Amersfoort buiten de oude stad uitgroeide van 19.000 inwoners naar 150.000 nu? Welke principes liggen daaraan ten grondslag? Een verhaal over die ontwikkeling is meteen ook een verhaal over de Nederlandse Stedenbouw.

De presentatie is toegespitst op de periode na 1945. Vooral vanaf dat moment kwam de planmatige uitbreiding van de stad op gang. Eerst wordt de stap gemaakt van de kenmerken in de wederopbouw naar het functionalisme van de 60er jaren. Daarna komt de omslag naar de knusse 70er jaren, gevolgd door de stedenbouw van de metaforen. Langzaam komen we dan bij de trends van deze tijd, met een doorkijkje naar de nabije toekomst.

De lezing wordt gehouden door stedenbouwkundige Tom de Wit. Hij studeerde stedenbouw in Amsterdam aan de Academie van Bouwkunst. Voor zijn afstudeerproject koos hij een gebied in Amersfoort. Begin jaren 80 richtte hij het stedenbouwkundig bureau AMER Adviseurs op, waaraan hij 25 jaar leiding gaf. Het bureau maakte ontwerpen en stedenbouwkundige adviezen voor een groot aantal Nederlandse gemeenten.

Tom de Wit was geruime tijd voorzitter van de Amersfoortse Welstandscommissie en ook was hij actief in internationale planners netwerken als Isocarp en Scupad. Met Isocarp deed hij mee aan verschillende buitenlandse ontwerpopgaven en van Scupad was hij bestuurslid en president.

De OVF-lezingen worden gehouden in de “Stad van Cahen”, Muurhuizen 104 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50. De zaal gaat open om 19.30 uur. 

dinsdag        20 februari                      Gemeenteraad, de Ronde

Nieuwsbrief gemeente: vanavond spreken de raadsleden in de raadzaal onder andere  over de ambities voor De Nieuwe Stad. Zie  https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/454831   Maar zie vooral de vele ingezonden stukken achter de paperclip. Dit wordt een belangrijke vergadering! Het is nog maar de vraag of de kaders in dit ambitiedocument in de eerstkomende raadsvergadering (6 maart) kunnen worden aangenomen. Als dit onderwerp u ter harte gaat, kom naar de ronde.

Vervolgens is er in dezelfde raadzaal ook nog een discussie over bio-energie in Amersfoort. Ook bij dit onderwerp is de controle over de  (latere) besluitvorming belangrijk. Bio-energie is niet zo onschuldig als het lijkt.

En tegelijk in de Molendijkzaal: Beleidsevaluatie Bestuurlijke Ontwikkeling (deel 2) (rondetafelgesprek) zie betreffende paperclip https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/454831 – een evaluatie gestoeld op inbreng van 14 burgers en 38 ambtenaren??????

22-02- 2018 (do.): Themacafé Amersfoort organiseert samen met de LFB deze avond een politiek debat. Over de versterking en vertegenwoordiging van mensen met een beperking in gemeente Amersfoort. Mensen met een verstandelijke beperking gaan met de kandidaten voor de gemeenteraad in gesprek en debat. Onderwerpen: wonen, werk, veiligheid en meedenken in de gemeente. Met Jan Troost van ‘Inclusie verenigt’ als debatleider. Locatie: Raadzaal, Stadhuis Amersfoort | 19.30-21.30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. Meer informatie: Conny Kooijman telefoon 06-53261822, of camkooyman@casema.nl, of watstemjij@lfb.nu      woensdag   21 februari                          Media debat Eemhuis

 https://amersfoortkiest.nl/soesterkwartier-lijkt-s-zondags-op-veluwe 

Bibliotheek Eemland en AmersfoortKiest gaan de komende tijd met een zeepkist rond, zodat Amersfoorters zelf hun zegje kunnen doen.
Dit keer Clary Stäb, een trotse bewoonster van het Soesterkwartier.
Ze wil graag dat Syntus de dienstregeling op zondag verbetert.

Luistert u mee, dames en heren politici?

Clary Stäb is 74 jaar en is vier jaar geleden in de bomenbuurt komen wonen, een mooi plekje in het Soesterkwartier.  Toen ze er kwam wonen zag ze de bushalte Larixtraat vanuit haar huis. Dat is handig, dacht ze nog. Helaas. Die bushalte werd opgeheven en via de halte aan het eind van de Noorderwierweg kon ze ’s morgens nog naar het centrum en vanaf 1 uur ’s middags kon ze via de bus aan de andere kant van de straat richting de stad. Wel om via het industrieterrein Isselt, maar ach, dat nam ze voor lief.

Maar in december 2017 kwam er een nieuwe dienstregeling en toen verdween de bus richting het centrum op zondag. Geen bus voor familie en vrienden die op zondag op visite willen komen. Geen bezoek tijdens de kerstdagen of met pasen. Maar ook geen bus voor de bewoners die met slecht weer naar de stad willen voor een film of een festival.

Haar raad voor de raad is dan ook om nieuwe afspraken te maken met Syntus. Er wonen wel 10-duizend mensen in het Soesterkwartier en die willen op zondag ook richting de stad kunnen. Het is nu alsof openbaar vervoer alleen voor werkende mensen en scholieren is. Geen bus op zondag; alsof we op de Veluwe wonen!                                                                                    

http://www.soesterkwartier.info/denkt-u-mee-over-de-syntus-dienstregeling/

deze enquete kunt u nog tot 4 maart invullen!

NEDERLAND DOET

http://www.soesterkwartier.info/nl-doet-doet-het-weer-9-en-10-maart-in-het-sk

 

Joke Sickmann