Amersfoort, 24 april 2015

Beste lezer, 

Dit is het tweede nieuwsbericht dat u onder deze noemer ontvangt.Meer over Amersfoort West weten? Zie het naschrift. 

IMG_4665o   Afgelopen dinsdag was er op het stadhuis  een spannend moment voor de indiener van het Burgerinitiatief Oliemolen: Jan van ’t Hof. Hij kreeg tot teleurstelling van aanwezige leden van de Stamtafel “de Keientrekkers” jammer genoeg niet echt de gelegenheid om zijn idee toe te lichten. Er was over de gestelde vragen veel verwarring. Misschien is er wel sprake van een procedurefoutje. We gaan er nog wel meer van horen. Zie ook het verslag op de website van het Soesterkwartier:   http://www.soesterkwartier.info/oliemolen-in-de-ronde 

DSC_1209o   A.S. zaterdag is er – zoals al eerder was aangekondigd – van 10.00-15.00 uur een grote Rommelmarkt in de St. Bonifaciusstraat.  Er zijn nu ook marktkramen! Er is een muzikaal optreden van Koda (12.00-13.00 uur) en er wordt muziek gemaakt door de Jammyband. Ja, er zit muziek in het Soesterkwartier. (13.00-15.00 uur)  (Bezoek ook het Museumhuisje en de tentoonstelling over de Speeltuinen in het Soesterkwartier). Openingstijden Tentoonstelling: 12.00-17.00 uur. 

11149472_359002394299123_1952018226416481461_no   Oeds Blok van de Buurtkerk vroeg mij dit bericht door te sturen:  Zaterdag vanaf 17u in Nieuwe Sleutel kookworkshop Oranje tompoucen maken en zelf gebakken patat. Vooral gezelligheid, voor jong en oud, het is gratis. http://www.soesterkwartier.info/?p=18579

 o   Maar Joke Koolhof mailde: Maar ga eerst naar de AH aan de Noordewierweg waar Diaconale Dag van de Emmauskerk en de Henricus wordt gehouden tussen 11.00 en 14.00. Je mag daar een roos komen halen om die vervolgens te bezorgen bij iemand uit je eigen buurt die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Rozenactie op Diaconale Dag Amersfoortse kerken 

Op zaterdag 25 april wordt de Diaconale Dag van de gezamenlijke kerken in de stad en in Hoogland/Amersfoort-Noord gehouden. Het thema is ´Ik denk aan jou´.  Alle deelnemende kerken doen dezelfde actie. Vrijwilligers staan met een standje en een emmer met rozen bij winkels en vragen voorbijgangers of zij een roos willen brengen bij een buurtbewoner die een steuntje in de rug kan gebruiken. Dat kan een mantelzorger zijn die intensief voor zijn dementerende partner zorgt of iemand die zijn baan is kwijtgeraakt. Of de overbuurman die alleen woont en door hoge leeftijd niet zelfstandig meer naar buiten kan. Of een gezin dat met ziekte kampt en het financieel moeilijk heeft.  Al deze mensen staan centraal op de Diaconale Dag. Ze worden in het zonnetje gezet.  We willen hen laten weten dat we aan hen denken en dat ze niet vergeten worden. De kerken hopen dat de rozenactie buurtbewoners kan helpen de drempel over te komen en naar elkaar om te zien.                                                                        Op de Diaconale Dag, die een keer in de twee jaar wordt georganiseerd, werken kerken van verschillende richtingen samen.

Maria Wynia, een van de vrijwilligers op de Diaconale Dag: ‘Ik vind het een prachtige actie. We laten hiermee zien dat de ander belangrijk is. Door onze haastige levensstijl lopen we het gevaar voorbij te gaan aan mensen die het moeilijk hebben. We moeten oog hebben voor mensen die alleen zijn of intensief zorgen voor een ander en daardoor geïsoleerd raken. De roos kan voor hen een parel zijn, een liefdevolle herinnering:  Ik word gezien, er wordt aan mij gedacht. We doen de rozenactie niet als liefhebberij maar omdat we concreet willen laten zien dat we oog hebben voor de kwetsbaren. Dat zien wij als een opdracht vanuit ons geloof.  De rozenactie kan een steentje bijdragen om te bevorderen dat wijkbewoners in de eigen omgeving naar elkaar omzien.  Ik vind het belangrijk dat de kerk midden in de samenleving staat. Daarom is het ook zo leuk om bij de supermarkt rozen uit te delen. Maar het is ook spannend. Uit je comfortzone stappen en vreemde voorbijgangers aanspreken met de vraag of zij een roos willen geven aan iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. Ik ben heel benieuwd naar de gesprekken met de mensen op straat.’

Meer informatie:                                                                                                                                                              Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort, dowamersfoort@solcon.nl, 033 – 463 77 95 / 06 – 20513437

 

red.KvR