DSC_29954 januari 2015. De gebruikelijke Nieuwjaarsborrel is deze maal niet in het Stadhuis of Observant maar in de Nieuwe Stad. In de voormalige zeepfabriek was voor de gelegenheid een “huiskamer”sfeer”gecreëerd. Waarbij het College van B&W de functie van bedienend personeel hadden overgenomen. Zo werd Wethouder Hans Buijtelaar een aantal malen “gespot”als volleerd kelner en liet Wethouder Fleur Imming zich niet onbetuigd bij het inschenken van de thee of koffie. Ook het serviesgoed was kleurrijk aangepast in kop en schotels met bloemetjes motief. Het beloofde een gezellige boel te worden.

DSC_3645De locatie, achter op het terrein van de Nieuwe Stad was wat moeilijk te vinden. Velen dwaalden over het terrein op zoek naar het juiste toegangspunt. In de vooraankondigingen en uitnodigingen werden ook twee locaties genoemd, namelijk de Nieuwe Stad en/of de voormalige “zeepfabriek”. Het gaf wat verwarring maar uiteindelijk hebben vele inwoners van Amersfoort de plek gevonden.

Verwelkomt door gastvrouwen en na het overhandigen van consumptiebonnen kon men zich mengen in een kleurrijk geheel. Kleurrijk, mede ook door de roze spots die over de menigte scheen. Na 19.15 namen de bezoekersaantallen flink toe en werden over en weer de nodige gelukswensen uitgewisseld.

CSC_3696Het werd druk, zeer druk.  De stadsprins Tunus de 40ste en gemalin, vertegenwoordigers van Politie/ Brandweer, Scouting, wijkmanagers, woningbouw-coöperaties, Voedselbank en vele andere organisaties waren aanwezig. en heel bijzonder een groot aantal “Syrische” vluchtelingen die keurig in de Nederlandse taal, “gelukkig Nieuwjaar” wensten.

Na het nuttigen van de gebruikelijk koffie of thee werd het om 19.30 tijd voor Burgemeester Bolsius zijn nieuwjaar-speech te houden.

DSC_3678De Burgemeester opende zijn toespraak met “het mooie” aan te geven van de jaarwisseling met daarop volgend, de zinloze en afkeurende acties van sommige tegen hulpverleners zoals politie/ brandweer en GG&GD. “Je blijft van hulpverleners af” wat een luid applaus teweeg bracht onder de genodigden.

Voorts bracht hij in herinnering de beelden die vorig jaar verschenen over massa’s vluchtelingen op weg naar de vrijheid. Het beeld van de slachtoffers en de wijze waarop regeringen hier mee om gaan. Ook de gemeente Amersfoort is en wordt geconfronteerd met het opnemen van “vluchtelingen” uit diverse landen. Binnenkort volgt het raadsbesluit over twee locaties, te weten uitbreiding van de “Vlasakkers” op de BW laan en Zon & Schild. Amersfoort stelt zich wat betreft het opnemen van vluchtelingen “open” op. Ze zijn binnen de gevormde kaders, welkom.

Zoals onze Burgervader een citaat aanhaalde van Gravin van Randwijck uit 1914, die toentertijd al schreef over asielzoekers in Amersfoort.

Een tragische gebeurtenis was het ongeval met de blikseminslag  in Park Randenbroek waar Eva en Belle zijn omgekomen. Het sluiten van diverse winkels waaronder V&D, de TSN en nog enkele bedrijven.

DSC_3651Hij memoreerde de belangrijkheid van het vrijwilligerswerk in de gemeente met dank aan allen die zich hebben ingezet voor al dat werk .

Een belangrijk gegeven noemde hij het Netwerken, de handvatten in de buurt. De samenwerking met wijkagent en wijkteams, cq buurten en bewoners noemde hij zeer belangrijk. Het op “straatniveau” hebben van een buurtnetwerk is eigenlijk een “must”.

Afvalstromen. Hier werd het nog meer scheiden van plastic aan de orde gesteld. De “Duurzaamheid” initiatieven omtrent energie en besparing kwam aan bod.

De Burgemeester attendeerde op de belangrijke datum van 24 maart 2016 wanneer de “Passion” in Amersfoort zal worden uitgevoerd. Het thema vluchtelingen zal zeker een onderwerp zijn van de Passion.

Om voorts een ieder een heel gelukkig 2016 te wensen en te proosten op het nieuwe jaar.

CSC_3690Hierna volgde een gezellig samenzijn met hier en daar “live” muziek, hapjes en drankjes.

Even na de klok van 20.30 uur was het de beurt aan de verkiezingsuitslag van de “Amersfoorter 2015”

 

DSC_3802De 10 genomineerden werden allen afzonderlijk door de burgervader van bloemen voorzien met de benodigde felicitaties. Uiteindelijk bleven er 3 genomineerden over voor de prijzen . De 3e plaats was voor de sportieve karatekid Luciëlle Verhoef.  De 2e plaats was voor de geestelijke  Roderick Vonhögen, maar de 1e plaats was gegund aan Marlies Tjarks, vrijwilligster op vele fronten. Uiteraard kreeg zij ook de bloemen en een “oorkonde”. Het Algemeen Dagblad die de verkiezing had georganiseerd, had ook nog en cheque voor haar ter waarde van 750 Euro.

Na deze officiele gelegenheid en de fotosessies kon een ieder zich weer bezig houden met de feestelijkheden.

Verslag Karel van Rooy

CSC_3806Fotoalbum.s

Karel van Rooy

Ngie