Logo -heb je even-Sinds 1 augustus 2011 is deze hulpdienst in het Soesterkwartier actief. Nog steeds voorziet dit in een behoefte, getuige het feit, dat deze week de 400e bemiddeling is geregeld. Dat betekent, dat er wekelijks minimaal twee hulpvragen worden aangeboden.
Hulpvragen, die alleen gerealiseerd kunnen worden door de medewerking van de ongeveer 25 vrijwilligers. Als coördinatoren merken we, dat de laatste tijd meer vragen op ons afkomen, wat wel te maken zal hebben met de veranderingen in de WMO. Tot nu toe zijn we in staat geweest de vragen te beantwoorden, maar toch zijn meer vrijwilligers welkom.
Naast de klussendienst is er ook een vrijwilligerspool voor het meegaan naar een doktersbezoek om daarmee de patiënt wat meer gerust te kunnen stellen, omdat er nog iemand meeluistert. Bovendien is er een kleine groep vrijwilligers, die incidenteel oppassen op kleine kinderen, wanneer de ouder(s) naar een dwingende afspraak moet(en).
Kortom voor “Heb je even voor mij” is er genoeg te doen. Voor het opgeven van werkzaamheden of het aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met tel. 06-24819669 of gaan naar het bezoekuur op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de STIP aan de voorkant van de Emmaüskerk.