Logo gemeente AmersfoortVandaag viel de beslissing, over welke organisatie de coördinatie / zorg/welzijn in de wijken gaat beheren.

Zoals bekend, hebben alle wijken op 26 april j.l. in de Nieuwe Sleutel een soort Idols gehouden met 5 aanbieders van dit project. De onderstaande aanstelling van Welzin. MEE en B&A, mag zeer verrassend worden genoemd. De samenstelling zoals hier vermeld, is later tot stand gekomen. De aanbieders, waren die avond afzonderlijk present.  Het door deze werkgroep SBI,( Sociale Basis Infrastructuur)  wijken, uitgebrachte advies, had in ieder geval een geheel andere insteek. De adviescommissie heeft hier geen kennis van genomen, omdat dit Juridisch tot problemen zou leiden. Het college heeft het later mee gewogen in haar besluit tot deze aanstelling.

Met name een der aangestelde partijen, mag wel een complete verrassing worden genoemd, gezien de presentatie op 26 april.  Het aan het college uitgebrachte advies van toen vermeldde in ieder geval, deze namen niet.  Hetgeen het draagvlak van de betrokken wijken ( 14 ) nu opnieuw moet worden getoetst.

Op 13 juli zal er in de Nieuwe Sleutel een, van gemeentewege, georganiseerde bijeenkomst zijn, om deze aanstelling uit te leggen. Een link om U aan te melden, vindt U onderaan dit artikel.

Redactie.

Gemeente Amersfoort Nieuwsbrief.

Vanaf 1 januari 2017 gaat één instelling in Amersfoort het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning in de stad coördineren. Dit is een nieuwe werkwijze voor Amersfoort, genaamd #InDeBuurt. Deze nieuwe coördinerende partij in Amersfoort is Combinatie #InDeBuurt bestaand uit Welzin, MEE en B&A. Het college van de gemeente Amersfoort heeft op 8 juli besloten dat zij de meest passende partner voor de coördinerende taak is en heeft de subsidie aan hen toegekend. Het voorstel van de Combinatie #InDeBuurt overtuigt in visie, uitvoering van de plannen en een goede balans tussen een stedelijk en wijkgerichte aanpak. De partijen hebben een goed beeld van de situatie in de stad. Hun vernieuwde aanpak voor het bovenstedelijk aanbod viel op. Daarnaast heeft de samenwerking met inwoners en inwonersinitiatieven een duidelijke plek gekregen in de aanpak. De partijen willen de inwoners inspraak geven bij de inzet van middelen in de wijk.
Deze nieuwe werkwijze betekent dat alle andere subsidies aan welzijnsorganisaties in de stad per 1 januari a.s. worden beëindigd. Het college vindt het belangrijk om naast de professionele ondersteuning het accent te verschuiven naar het sociale netwerk van inwoners zelf. Om dit te bereiken was volgens alle betrokken partners één coördinerende partij nodig.

Informatiebijeenkomsten
Op 12 en 13 juli organiseren we voor alle geïnteresseerden twee bijeenkomsten over de implementatie van #InDeBuurt. Tijdens deze avond stellen we Combinatie #InDeBuurt graag aan u voor. Ook geven we algemene informatie over het plan van aanpak voor #InDeBuurt en de planning en plannen voor de tweede helft van 2016. Informatie over deze bijeenkomst en aanmelden kan via www.amersfoort.nl/indebuurt.

  > Meld u hier direct aan voor de bijeenkomst

Vervolg
De komende maanden gaat Combinatie #InDeBuurt samen met de inwoners(initiatieven), huidige welzijnspartners en andere partijen in de stad een plan van aanpak per wijk en voor de stad in zijn geheel uitwerken.  Hoe het er in 2017 precies uit gaat zien en wat dat betekent voor partners, vrijwilligers en inwonersinitiatieven, weten we nog niet. Dit is spannend voor iedereen. Voorop staat dat er geen welzijnswerk verdwijnt. De ondersteuning komt dichter bij de inwoners in de wijken. Om de overgang soepel te laten verlopen gaat de gemeente samen met Combinatie #InDeBuurt deze zomer in gesprek met de huidige welzijnspartners,  vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven. Inwoners(initiatieven) en partners kunnen vanaf het najaar projecten indienen die Combinatie #InDeBuurt zal gaan coördineren.

Vragen
Voor vragen kunt u bellen met de gemeente op 14 033.

Redactie Karel van Rooy.