Knipsel329 maart j.l. kondigde deze website de oprichting en feestelijke opening aan van de “Stichting Hondenvereniging Wagenwerkplaats. Reden en doel, het in gebruik nemen van het nog “wilde”stuk Wagenwerkplaats-terrein achter de “Lasloods”. Een plek die nu, niet alleen gebruikt wordt door hondenbezitters, maar ook door mensen die de zaak vernielen, dan wel gebruiken voor doeleinden die het daglicht niet kunnen velen. Zie hiervoor het dit artikel.

De honden mensen hadden zich verenigd in een stichting en vandaag 1 april was om 12 uur de feestelijke opening.

KnipselDat dit niet zonder slag of stoot ging, mag vanzelf spreken, immers een groot deel van het terrein + de parkeerplaats van de Lasloods werd  in gebruik genomen door de stichting. Ondanks de via Facebook/ Twitter en mail, geuite steunbetuigingen en felicitaties en circa 1500 lezers,  kwamen er ook officiële vragen van de gebruikersvereniging Wagenwerkplaats en de CliniClowns.

Met wie de hondenvereniging gesprekken had gevoerd, of er vergunning was afgegeven door NS. De Clini Clowns ineens parkeerplaatsen misten voor hun voertuigen. Welke overlast er zou kunnen zijn enz.

Ter zake dienende werden de vragen beantwoord, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gegeven, de (bestaande) gesprekspartners vermeld, zoals het Groene Spoor, Imoss. NS Poort/Vastgoed, Samenwerkplaats en van wie de toestemming was verkregen.

Knipsel2Ook de gebruikersvereniging Wagenwerkplaats, zag eigenlijk wel wat in deze hondenclub en zond ter kennismaking voor de opening een “eigen”man met hond. Rond de klok van 12.00 werd de betrokken plaats door diverse mensen wel benaderd. Echter het zag er niet uit alsof er hekken waren geplaatst, dan wel enige feestelijkheden gaande waren.

Kort hierna werd de gebruikersvereniging Wagenwerkplaats bezocht die druk doende waren, mede gebruikers te attenderen op het bestaan van de hondenclub.

Na een korte kennismaking, werd het verlossende woord gegeven. 1 APRIL.

1386Men kon de grap wel waarderen en er is hartelijk gelachen.

Verslag (foto’s) Karel van Rooy.