DSC_5689Zoals uitgebreid vermeld in de diverse media en op de Wijkwebsite, was heden 10 februari 2016 de uiteindelijke presentatie van het Masterplan Wagenwerkplaats.

Vooraf is de presentatie openbaar gemaakt, zodat een ieder goed voorbereid deze avond kon bijwonen, althans dat mag worden aangenomen.

Het Oude Magazijn op de Wagenwerkplaats was het decor van definitieve onthulling.

DSC_4733Onder de aanwezigen, de Wethouder (onder meer)  voor  Economie, Ruimtelijke ontwikkeling, Yvonne Kemmerling en daarnaast vele bekenden uit de wereld van: Duurzaam, Siesta, Imoss, Prorail/NS, Groene Spoor, Nieuwe Stad, Raadsleden en buitengewoon raadsleden en politiek gekleurde mensen. Maar ook vele bewoners uit het Soesterkwartier en Bergkwartier hebben hun  belangstelling getoond.

Het was druk, de 100 stoelen, bleken niet toereikend en een aantal bezoekers bleven dan ook  achterin staan.

DSC_9400Na de verwachte terugblik op het ontstaan en de ontwikkelingen van het Masterplan waarbij nogmaals gerefereerd werd aan het 7 sporen beleid. Met het uiteindelijke doel, spoor 8, zijnde het “werkspoor” voor definitief te verklaren.

In vogelvlucht, als zijnde een “film” werden de structuren nogmaals aangehaald. de uiteindelijke presentatie ten gevolge hebbende. Waarbij wordt opgemerkt, dat er enige verschillen waren in de gebundelde versie ten opzicht van de dia’s. De inzichtelijkheid van bijvoorbeeld woningen was in de diapresentatie nauwelijks meer aanwezig. Waarbij is opgemerkt, dat blokjes op de “sheets” alle kanten uit kunnen natuurlijk. Op zich had dit er wel visueel zichtbaar in gemogen.

Ten aanzien van de verkeersstromen en het parkeerbeleid werd aangeven, dat elk deel van de nieuw te bouwen “wijk” zelf zorgzaam dient te zijn voor het parkeren van voertuigen. De verkeer’s lussen zoals die nu zijn gepland, moeten voorkomen dat er doorgaand verkeer mogelijk wordt.

_DSC5927Ruimte om tussendoor vragen of opmerkingen te maken, behoorde niet tot de mogelijkheden tijdens de presentatie, maar konden nadien bij de diverse tafels, worden gesteld.

De gehele presentatie werd verzorgd door, Rogier de Lint  ( NS) Serge Vonk en Frank Talsma van H+N+S landschapsarchitecten Ontwerpbureau, waarbij een compliment voor de uiteenzetting op zijn plaats is.

DSC_5707De ultieme daad, zeg maar het moment suprême was voor deze 3 mensen dan toch wel het overhandigen van het officiële boekwerk Masterplan Wagenwerkplaats. Een periode van 2.5 jaar is hiermee voor een deel afgesloten.

Het is nu aan de bewoners/ gebruikers, doelgroepen en anderen een oordeel te geven over deze materie.

CSC_4753Op dit moment bestaat de mogelijkheid nog om voorkeuren, dan wel voorstellen/ op of aanmerkingen in  te dienen bij masterplan@imoss.nl

Verslag Karel van Rooy

Foto impressie’s van Karel van Rooy en Nel Groenendijk.

presentatie  schema

overzicht foto,s 1

overzicht foto,s 2