Logo-Redactie-Voor wie het leuk vindt om iets te doen voor het Soesterkwartier en een paar uur per week als vrijwilliger in de wijk actief zou willen zijn volgt hier een overzicht van een aantal vacature’s.

  1. Het Wijkbewonersteam – voorheen Wijkbeheerteam (WBT) zoekt naar uitbreiding van het aantal leden

Al ruim twintig jaar is er een WBT in het Soesterkwartier. Het WBT houdt zich bezig met de leefbaarheid in de buurt, het stimuleren van bewonersinitiatieven en de betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving.  Het WBT wil “de ogen en de oren” van de wijk zijn. Het WBT heeft een aantal werkgroepen ingesteld.  Die werkgroepen werken ieder geheel zelfstandig. Leden van het WBT zijn wel afgevaardigd naar de verschillende werkgroepen; op die manier is het WBT ook een contactpunt naar bijvoorbeeld de gemeente en zo kan deze groep ook de belangen van de wijk mede behartigen.   Het Wijkbewonersteam vergadert 1 keer per maand. Wil je meepraten en meedenken over de wijk, neem dan contact op met Joke Sickmann, j.sickmann@planet.nl,  of bel 033-4611474.

  1. De Redactie van de wijkwebsite zoekt uitbreiding

redactieruimte2Na al een paar jaar in een andere vorm online te zijn geweest, is  op 11 januari 2012 een compleet vernieuwde en fraaie wijkwebsite door de wijkwethouder geopend. De wijkwebsite bevat actuele informatie, o.a. over evenementen in de wijk, foto’s, en films, belangrijke adressen, kortom alles over het Soesterkwartier. De  website van het Soesterkwartier is misschien wel de drukstbezochte wijkwebsite van Amersfoort. Dit jaar  is deze website al  meer dan 100.000 keer bezocht. Dit drukke bezoek is te danken aan de actualiteit van de artikelen op de website. Het nieuws in het Soesterkwartier wordt op de voet gevolgd. Verenigingen/ organisaties./ belanghebbende,  kunnen zelf informatie op de agenda plaatsen.  De redactie/ verslaggevers bezoeken de meeste activiteiten en evenementen. En ook de nieuwe ondernemers of doelgerichte activiteiten krijgen de nodige aandacht. Het team wil  graag met enkele nieuwe redactieleden  uitbreiden. Ook kinderen in de leeftijdsgroep 8-11 jaar kunnen na een selectie een opleiding volgen voor het Jeugd Persbureau Soesterkwartier wat dit jaar van start is gegaan.Heeft u interesse, vind u het leuk om ook de rol van schrijver./ fotograaf op te pakken? Bekijk de mooie website eens en meld u aan. Zie www.soesterkwartier.info  U vindt daar een contactformulier.

  1. Werkgroep media van het WBT  – Filmproject Soesterkwartier vraagt steun.

Dat het Soesterkwartier binnen de gemeente een opvallende wijk is, wordt niet alleen binnen Amersfoort erkend, maar ook landelijk. De wijk wordt geregeld bezocht door groepen van elders – in juni 2013 zelfs door minister Plaskerk van binnenlandse zaken – met het doel te leren van de ontwikkelingen hier. Interessante ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld:

* Het Soesterkwartier ontwikkelt zich van arbeiderswijk tot een wijk met veel middenklasse. De vestiging van jonge gezinnen met een goede opleiding zorgt voor sociale verandering.

* In vergelijking met andere wijken valt op dat groepen bewoners veel samenwerken ten behoeve van een goede woonomgeving.

* Opmerkelijk is de goede verhouding tussen groepen met verschillende culturele, etnische en religieuze achtergrond.

* De Wagenwerkplaats speelt in toenemende mate cultureel en educatief een positieve rol.

wijklogoSamen met een breed samengestelde adviesgroep uit het Soesterkwartier willen ondergetekenden over deze en andere ontwikkelingen nog dit najaar een gefilmde documentaire maken. Aan de hand van interviews en beelden van allerlei relevante activiteiten zullen daarin zowel de problematiek als de creativiteit in het Soesterkwartier worden getoond. De documentaire zal binnen Amersfoort op belangstelling kunnen rekenen, terwijl wijken elders in het land er hun winst mee kunnen doen.

Wij stellen ons voor het project via crowdfunding te financieren. Particulieren of bedrijven die mogelijk financiële hulp willen geven en geïnteresseerd in meer informatie kunnen contact opnemen via: j.sickmann@planet.nl  of Aad Kamsteeg.

  1. Werkgroep buurtbudget zoekt uitbreiding De taken zijn:
  • Beoordeling van buurtbudgetaanvragen en deze toetsen aan de vastgestelde regels
  • begeleiden van aanvragers die ondersteuning behoeven, door bv. ideeën aan te dragen
  • organiseren van een ‘stem-moment’ of Buurtbudgetavond, als er voor meer geld is aangevraagd dan dat er aanwezig is.
  • ontwikkelen en verspreiden van pr-middelen

De voorwaarden zijn: Heeft u hart voor de wijk? Vindt u dat de leefbaarheid in de wijk kan worden verbeterd door het buurtbudget? Vindt u het belangrijk dat het Buurtbudget goed wordt besteed en eerlijk wordt verdeeld? Woont u in het Soesterkwartier? En……..heeft u tijd en zin? Stuur dan even een email naar  het Buurtbudgetteam:  bbtsoesterkwartier@gmail.com Voor vragen kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen met Peter van Swieten of Jan Herman Koller: jhekoller@hotmail.com