mathiashuisVOOR  MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Beste verwijzers,

Matthias Zorg wil kwalitatief goede, verantwoorde en structurele zorg leveren in een 24 uurs beschermde omgeving aan mensen met een verstandelijke beperking.

Op 1 augustus opent Matthias Zorg haar zorginstelling, in het Soesterkwartier in Amersfoort.

In onze woonlocatie hebben we uiteindelijk ruimte voor 11 cliënten. Onze doelgroep zijn mensen met een verstandelijke beperking, die woonbegeleiding nodig hebben. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van dit jaar ook de laatste wooneenheden af zullen zijn.

Iedere cliënt heeft een eigen wooneenheid, met eigen badkamer , toilet en keuken. De oppervlakte van deze eenheden kunnen verschillen. Er is gezamenlijk gebruik van de tuin. Ook is er een gezamenlijke ruimte, waarin activiteiten worden aangeboden. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Kent u cliënten die hier in geïnteresseerd zijn? Meldt deze cliënten dan bij ons aan.

Voorwaarde:

Cliënten moeten in het bezit zijn van een CIZ- indicatie voor een ZZP-pakket.

matt3Open huis voor geïnteresseerden

Voor geïnteresseerden en overige betrokkenen: op 17 juli van 19.30 uur tot 21.30 uur is er een open avond en op 19 juli van 10.30 uur tot 12.30 uur is er een open ochtend. Op deze momenten kunt u vrijblijvend op de locatie langskomen.

Voor aanmeldingen en vragen, kunt u contact opnemen met Marieke Oltmans,

marieke@matthiaszorg.nl of

Matthias Zorg, Matthias Withoosstraat 36, 3812 ST Amersfoort