SHD (74) (Custom)Zo’n 50 mensen kwamen op 26 november naar het Centraal Ketelhuis om mee te praten over de toekomst van het wagenwerkplaatsterrein. Dit gebied moet een stedelijk knooppunt worden, waar tot 2030 zo’n 500 extra compacte woningen neergezet gaan worden. Creatief en cultureel ondernemerschap, onderwijs en innovatie, en betrokkenheid op de buurt zijn belangrijke bouwstenen die men wil behouden uit een ouder masterplan uit 2008. Maar verder is niets te gek vanavond, zijn er geen domme ideeën. Aldus Rogier de Lint van de NS en Dick Schalks van de gemeente. De Lint vertelde dat hij onder de indruk is van de betrokkenheid van de Soesterkwartierders. Bij de duurzaamheidsdagen hadden wijkbewoners twee dagen vrij gepakt van hun werk om mee te praten. Als vertegenwoordiger van de eigenaar van het terrein was hij aangenaam verrast, dat bewoners  zich ‘emotioneel eigenaar’  voelen. Die mensen moeten ook meedoen bij de totstandkoming van het masterplan en straks het bestemmingsplan. Neem je buren mee!  Schalks gaf aan dat de gemeentebestuurders goed aangehaakt moeten zijn op wat hier besproken wordt. Het masterplan gaat naar de gemeenteraad voor vaststelling, alvorens er een bestemmingsplan wordt gemaakt. Waar de bestuurders dan vanavond waren, vroeg een deelnemer? Tja, niet hier. Maar volgende keer, in januari komen ze mogelijk wel, want dan bespreken we de oogst van vanavond, in scenario’s.

26-11-14 - 1Serge Vonk van Imoss en Frank Talsma van H+N+S, de twee bureaus die het project trekken, hebben hun werkplek hier op de wagenwerkplaats zelf. Zij vertellen dat er drie plenaire bijeenkomsten zijn tot maart, en tussendoor zoekt men in de eerste fase van inventarisatie en analyse ook contact met subgroepen zoals de bewoners. Die kunnen zelf ook om een gesprek vragen… Wie pakt de handschoen op?

Opdracht: Groene of rode stickers plakken op mooie of lelijke beelden.
Welke bebouwing willen gebruikers, belanghebbenden en betrokkenen, dwz bewoners uit het Soesterkwartier? Welke zaken moeten behouden blijven, is dat inderdaad de seinpost VI en heuvelen (link naar eerder bericht) ? Welke ruimte voor energie en ecologie spreekt aan? Er werd driftig gestickerd… Groen bij ruimtelijke en landelijke foto’s, verwijzingen naar het spoor en gezellige evenementen, en rood bij moderne hoogbouw die dichtbij oude laagbouw staat. Tja. Wat gaat hiermee gebeuren?

Opdracht: ideeën spuien is lekkerrrr

26-11-14 - 11Het oude masterplan uit 2008 lag met overtrekpapier op de gesprekstafels. In groepjes werd erover gesproken. Wat vind je leuk, en wat niet? Wat zijn kansen en belemmeringen? Er werden vooral  kansen genoemd, die vrolijk gestapeld werden. Meer zicht op bos en spoor,  robuust groene longen voor het soesterkwartier. En … ruimte voor industriële cultuur en kleinschalig ondernemerschap, niet voor een grote industrie. En … Uitbreiding voor het opleidingcentrum van het spoor. En … hoe zit het met duurzame bouw als de Soesterhof?  En… Gezelligheid in een markthal. En … Vaker grote evenementen. Of is het gebied daarvoor te geïsoleerd? Waar is hier de nooduitgang? En … kunnen oude spoorrails ook weer teruggelegd worden? En … Kunnen we geen energie winnen uit het spoor om de wijk te verlichten? En … Mag de Palmstraat voortaan hier komen parkeren?  Niets hoefde van tafel, dat was lekker spuien met elkaar.  Ben je aangestoken? Heb jij zo ook nog wel een idee dat je wilt noemen? Ideeën kunnen worden gestuurd voor 4 december naar masterplan@imoss.nl

Hoe verder?  In februari is een volgende grote bijeenkomst, de datum is nog niet bekend. Dan staan scenario’s op de agenda, en wordt op keuzes maken aangestuurd. Kom ook, en neem je buren mee…

Verlag en fotoreportage Annemiek Goris

26-11-14 - 2Fotoreportage.

Nagekomen bericht.Bijgaand een bundeling van de gemaakte opmerkingen.

klik hier

De bundeling geeft een overzicht van de gemaakte opmerkingen en kan daardoor tegenstrijdigheden bevatten. De inhoudelijke keuzes moeten nog gemaakt worden in het vervolgproces. Dit document zal als input dienen voor de op te stellen ruimtelijke scenario’s.