Oliemolen De Rijzende Zon,Luidt de noodklok in Amersfoort

Beste Burgers van Amersfoort :

Een stad met financiële problemen kan rare beslissingen maken.
De reden om deze noodklok te luiden is dat uit financiële nood onbebouwde grond nabij het Eemplein en Eemhaven wordt bedreigd met een complex bestaande uit hoogbouw appartementen. De gebouwen aan het Eemplein en de nieuw geplande hoogbouw maakt het aanzien langs de haven naar de Koppelpoort en binnenstad er niet mooier op.
Het gemeente bestuur heeft aan een bouwcombinatie de opdracht gegeven om een nieuw plan te ontwikkelen volgens het oude bestemmingsplan.
Daar Amersfoort zich profileert als toeristische stad zou dit complex niet mogen passen bij de Eemhaven en Koppelpoort.
Door enkele Amersfoorters zijn er plannen ontwikkeld om op deze plek geen appartementen te bouwen maar om de uit 1765 daterende oliemolen “De Rijzende Zon” op deze plek weer ter herbouwen. Deze molen was uniek daar deze aan een zijde een woonhuis had en aan de andere zijde bedrijfsruimte. Helaas is het gebouw na een verbouwing ingestort en in 1940 gesloopt.
De reden voor deze herbouw is om tegengas te geven aan hoogbouw langs de Eemhaven. Met de herbouw van de werkende molen krijgt Amersfoort er een toeristische trekpleister bij. De invulling kan bestaan uit horeca, Bed & Breakfast, terras en groenvoorziening.
Voorts past deze molen ook in het herstel van ons erfgoed. Historisch was er veel bedrijvigheid langs de haven met de molen en het graanpakhuis Het Spijkertje als centraal middelpunt. Ook voor het Eemplein kan deze molen een positieve uitstraling geven.
Het zou zonde zijn wanneer de Gemeente onder financiële druk de invulling met hoogbouw doorzet. De Eemhaven verdient het om goed na te denken over de ontwikkeling van dit perceel en van de verdere kade Langs de Eem.
Als u het met deze noodoproep eens bent kan u ons steunen om een burgerinitiatief op korte termijn in te dienen voor het te laat is.
Natuurlijk kunt u ook zelf druk bij de Gemeente uitoefenen om de bedenkers van de herbouw van de molen mee te mogen laten doen met de ontwikkeling van dit terrein.
Ook kunt u de politieke partijen benaderen om hen te overtuigen dat een nieuwe toeristische trekpleister beter is dan de bouw van een grootschalig appartementencomplex.
Graag u steun aanbieden aan
Jan van ’t Hof Janhof45@hotmail.com