Ter gelegenheid van de expositie “School in Grootmoederstijd” organiseert het Wijkmuseum Soesterkwartier op donderdag 30 januari a.s. een lezingenavond over het onderwijs in het Soesterkwartier (20.30-22.00 uur).

Met de tentoonstelling “School in Grootmoederstijd” is veel kennis over de geschiedenis van het onderwijs in Amersfoort (en het Soesterkwartier) boven water gekomen. Soesterkwartierders zijn erg tevreden over hun schooltijd in de oude vertrouwde buurt. Is dat toe te schrijven aan nostalgie of hebben ze ook gelijk? En hoe verhoudt het onderwijs van vroeger zich met de tegenwoordige tijd.

Meer over het onderwijs komt daarom aan bod tijdens de speciale lezingenavond die op 30 januari wordt gehouden. Deze avond worden o.a. inleidingen gegeven door mevrouw Siet Heupers-Koning en meester Wim Trinks. Juffrouw Siet Heupers heeft als leerkracht in de eerste klas destijds meegewerkt aan de speelleerklas in de Herman Gorterschool. De hypermoderne Herman Gorterschool was naast een andere school in Nederland aangewezen tot proefschool. Meester Wim Trinks was begin jaren ’60 onderwijzer aan de Van der Palmschool. Hij komt deze avond vooral met leuke herinneringen aan vroeger en brengt een film en foto’s mee over schoolreisjes uit die tijd.

Het Wijkmuseum hoopt met deze vooral leuke lezingenavond tevens een bijdrage te leveren aan de huidige discussie over het onderwijs in Amersfoort en nodigt daarom iedere belangstellende uit om langs te komen.

De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw naast de Henricuskerk, Matthias Withoosstraat 34 en begint om half negen precies. Wie de expositie “School in Grootmoederstijd” nog niet heeft gezien kan aan het begin van de avond tussen 19.00 en 20.15 uur nog even bij het Wijkmuseum langsgaan. Adres: St. Bonifaciusstraat 61

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Meer inlichtingen bij: Joke Sickmann, 033 4611474

Bij de foto’s:

Naar Schiphol, het geijkte schoolreisje in de jaren ’60. Op deze foto alle kinderen van de Van der Palmschool.

van Eric Mochèl waalstruitje

 

 

 

 

 

Onderwijzend personeel in 1947. Bovenste rij (vlnr) meesters Kuilman, Vorenkamp en Gies. Onderste rij (vlnr) juffrouw Heimans, meester van Duinen en juffrouw Betlem

van Eric Mochèl  (1) waalstrLeraren1947