Knipsel.lkkjJPG1 januari tot en met 1 april 2015.

Alhoewel niet verplicht of anderzijds de opdracht om jaarcijfers bekend te maken, heeft de redactie in 2014 gemeend mee te doen met de Transparante werkwijze die er van overheidswege wordt gepromoot.

De in 2014 ingezette  wijze van werken in de redactie Soesterkwartier had gaande het jaar zeer goede resultaten. Het jaar werd afgesloten met een  geregistreerd aantal bezoekers van  44.409.

Het merendeel van de website bezoekers,  komt uit Amersfoort, maar ook uit andere delen van het land. Ook vanuit het buitenland ( Amerika/Tsjechië / Peru/ België, Zwitserland) wordt de website bezocht.

De verdere uitsplitsing zal ik U besparen.

Het jaar 2015 begon vrij rustig. Echter gedurende het 1e kwartaal is de redactie behoorlijk actief geweest met evenementen en activiteiten, dan wel  het bijwonen en verslaan van projectmatige Wijkzaken. Het aantal redactieleden ging terug van 5 naar 3 actieve leden. Het 4e redactielid heeft door haar functie en de van overheidswege gestelde inhaalrace, tijdelijk het redactie werk stil gelegd.

Vanaf 1 januari ,tot 1 april is 69 x een activiteit geagendeerd om te bezoeken, meestal met 1 redactielid en soms met 3.  Daadwerkelijk werden 66 x redactieleden ingezet dit kwartaal.  170 X werd een artikel geschreven/ geplaatst . Dat leverde 125 fotoalbums op, met daarin . 7824   foto’s,

Verrassend was dat 1 april, het bezoekersaantal van heel 2014 al was gepasseerd.  Namelijk  45.553    (Nu 26 april  64.420)

De gehele opzet/uitvoering en installatie van het Jeugd Persbureau is hierin niet opgenomen ( Na 1 april).

Gezien de bekendheid en populariteit van de website zijn we dringend opzoek naar nieuwe redactieleden (volwassenen) . Dit mede doordat de nieuws en activiteiten planning is uitgebreid naar het Eem- en Oliemolenkwartier.  Het Eemhuis met al zijn activiteiten vergt al een extra redactielid.  De Nieuwestad, de WAR en het Oliemolen gebeuren (Manhattan aan de Eem) vergen eveneens nieuwe redactieleden.

1 (332)Recent is aan de Redactie Soesterkwartier het Jeugd Persbureau Soesterkwartier toegevoegd. Op dit moment bestaande uit 4 jeugdleden die wij intern wegwijs maken in Journalistiekland . Het volgen van instructie over camera,s, / verslaggeving en redactiewerk behoord tot de interne werkwijze.

Op verzoek zenden wij U digitaal onze wensen/ vereisten voor nieuwe redactieleden zowel volwassen als Jeugd.

Namens de redactie wijkwebsite www.Soesterkwartier.info

redactiesoesterkwartier@gmail.com

Karel van Rooy.