KBS-de-Kubus (Custom)We zijn met ons “Zon op School project” op basisschool De Kubus genomineerd voor De Groenste Utrechter van het Jaar. Klaarblijkelijk doen we iets bijzonders in het Soesterkwartier, want we behoren tot de 10 kanshebbers. Het lijkt ons fantastisch om tot de groenste drie projecten te behoren. De drie finalisten krijgen aandacht in het TV programma Van Graszaad tot Zonnecel. Deze aandacht zal helpen om het volgende zonnepanelenproject dichterbij te krijgen. Met uw stem gaat dat ons vast lukken!

Vindt u ook dat de zonnen-energie uitwisseling van Basisschool De Kubus met haar partnerschool in Cambodja het groenste project van Utrecht is? Stem voor 27 september op: KBS De Kubus: zonnen-energie overal. Ga naar www.degroeneutrechter.nl en breng je stem uit (onderaan de pagina). Vergeet vooral niet om dit door te sturen aan uw vrienden en collega’s, zodat zij uw enthousiasme kunnen delen met het uitbrengen van een stem.

15/09/2014 – Basisschool De Kubus uit Amersfoort haalt sinds kort haar stroom uit zestig zonnepanelen. Een uniek project dat onderwijs en energieopwekking aan elkaar verbindt. De Kubus heeft een echte win-win situatie gecreëerd waar je zonne-energie van krijgt.

Het project kwam tot stand dankzij samenwerking met PicoSol en Zon@School. Stichting PicoSol heeft met het onderwijsproject SolarSchools een brug geslagen met een partnerschool in Cambodja voor les in computervaardigheden en wereldburgerschap. Energiecoöperatie Zon@School heeft de plaatsing van zonnepanelen technisch en financieel mogelijk gemaakt met crowdfunding onder ouders en buurtbewoners.
Het project verbindt zodoende drie boeiende verhalen: De oprichting van wijkonderneming, een nieuw onderwijsproject en een verhaal over ontwikkelingshulp.

De wijkonderneming

Zonnepanelen zonder subsidie: Het is een lang gekoesterde wens. De zonnepanelen op De Kubus bewijzen dat deze droom is uitgekomen. De sleutel hiervoor vormt een groep van ondernemende en bevlogen wijkbewoners, die zochten naar gemeenschappelijke belangen met de school en de gemeente.
Zon@School is een zelfstandige onderneming van 30 leden, voornamelijk ouders en wijkbewoners. Samen leenden zij het bedrag aan de school om de zonnepanelen aan te schaffen. Elk jaar lost de school een stukje van deze lening af met de besparing op haar reguliere energierekening, net zolang totdat de leden hun inleg terug hebben. Daarna gaan deze betalingen nog een aantal jaren door; dat is het financiële rendement. Na 23 jaar is de school volledig eigenaar.

Het onderwijsproject

Kubus-dak (Custom)Zonnepanelen op een schoolgebouw biedt uitgelezen kansen om combinaties te maken met het onderwijs. De kinderen kregen een algemene introductieles over zonne-energie. Ze mochten een eigen zonnebloem maken die kan ronddraaien met behulp van een mini zonnepaneeltje op de bloem.
Op een zichtbare plaats direct bij de ingang is een interactieve display voor kinderen geplaatst. Het display geeft de energieopbrengst aan met behulp van een draaiende zon en knikkertjes, die elk een hoeveelheid energie vertegenwoordigen. Door de kinderen te betrekken wordt het vanzelfsprekend dat stroomopwekking een relatie heeft met het weer.

Het ontwikkelingsproject ‘Solarschools.nl’

Het zonne-energie project op De Kubus vormt aanleiding voor een scholenband met Cambodja waar ook zonnepanelen stroom voor een computerlokaal opwekken. Deze scholenband heeft een onderwijskundige component, en gaat over Wereldburgerschap. Via sociale media communiceren Nederlandse en Cambodjaanse kinderen met elkaar over alledaagse thema’s, zoals wonen, familie, voedsel, schoolleven en religie.
Een deel van de jaarlijkse opbrengst in Nederland maakt dit project financieel mogelijk. Zo zorgen de zonnepanelen niet allen voor schone stroom, maar ook voor een duurzame geldstroom. Dankzij dit project leren kinderen computer-vaardigheden en verbeteren zodoende hun arbeidskansen.

Knipsel2Op basisschool De Kubus verzorgt PicoSol voor groep 8 een lesprogramma voor culturele uitwisseling met kinderen van een basisschool in Cambodja. De kinderen vertellen elkaar verhalen in beeldtaal over alledaagse onderwerpen via internet. De elektriciteit in Cambodja wordt opgewekt met zonnepanelen die o.a. betaalt worden met de opbrengsten van de zonnepanelen op De Kubus. PicoSol heeft hiervoor een inleg in de coöperatie Zon@School.

Breng je stem uit!