IMG_0247Kruiskamp geeft estafettestokje door…
Een wijk G1000, iets voor het Soesterkwartier?

Op 17 januari presenteerden een groep Kruiskampers hun resultaten uit de wijkG1000 Kruiskamp. Daarmee kwam een eind aan de reeks van wijkG1000 bijeenkomsten die als vervolg op de grote G1000 bijeenkomst van 22 maart zijn georganiseerd in deze wijk. Kruiskamp was een pilot wijk. Een groep vrijwilligers uit de hele stad werkte hier samen met Harm van Dijk en Jerphaas Donner van het nationaal G1000 platform om vijf dialoogbijeenkomsten met bewoners in de wijk te houden. Op 16 en 17 januari vond de slotbijeenkomst plaats.

Resultaten Kruiskamp
Zes Kruiskampers vertelden namens de groep dat zij ‘ samen het initiatief nemen om vanuit betrokkenheid bij de wijk, met respect voor elkaar, contact en veiligheid te bevorderen, van jong tot oud, zodat iedereen zich thuis voelt in de wijk’.  Een mooie belofte!  Vervolgens vertelde steeds een ander persoon over de ideeën die hiervoor bedacht zijn.  Om meer ontmoetingen te hebben. Om een Proef Kruiskamp te organiseren. Om burgers bekender te maken met de vele veiligheidsacties die professionals in de wijk blijken te doen. Want niemand van de bewonersgroep kende de veiligheidsambassadeur, wijkagent of buurtvaders. Kennelijk is er een kloof? Anderen gaan aan de slag om de Witte Vlinder als bewonersbedrijf verder neer te zetten. Zo maar een greep uit de vele initiatieven die zijn uitgewerkt. En natuurlijk kiest de Kruiskamp er ook voor om een wijkwebsite te openen, net als we hier in het Soesterkwartier hebben.

IMG_0302WijkG1000, wat is dat?
‘ Zo iets gun je iedereen’ is het motto waarmee een werkgroep na 22 maart enthousiast de mouwen opstroopte. De wijken in. Eerst uitproberen hoe en wat. Dat mocht in de Kruiskamp. En zo startte op 15 oktober een traject met 120 Kruiskampers over de toekomst van hun wijk. Uitgelote burgers kwamen samen met bedrijfsleven, kunstenaars en professionals van wonen welzijn en veiligheid. Loting is een kenmerk van de G1000. Ook zijn er spelregels om dieper in gesprek met elkaar te gaan. En er zijn thema’s per bijeenkomst. Bijvoorbeeld dromen. Of denken. Of doen. De vele ideeën over contact en veiligheid, en je thuis voelen in de wijk kwamen zo steeds een stapje verder. Ondertussen leerde de groep bewoners elkaar ook beter kennen. En durven ze nu samen te gaan staan om met alle Kruiskampers, bedrijven en andere spelers  samen te werken aan de belofte: je thuis voelen in de wijk.

IMG_0239Nieuwsgierig?
Dat kunnen we ons best voorstellen. De Kruiskampers gaan zelf door, en de G1000 groep heeft ook veel te vertellen over de opgedane ervaringen met de wijk G1000.  In de drukke decembermaand vond een eerste informatie avond plaats voor nieuwsgierigen uit andere wijken. Zij overwogen om in de eigen wijk ook wel een wijk G1000 gaan organiseren? Maar dat kan misschien ook in het Soesterkwartier. Lijkt het je wat om hierover mee te denken? Meld je dan aan bij de redactie van de wijkwebsite.

Verslag en foto’s  Annemiek Goris

Fotoreportage.