kinderwr116 april, zoals al vermeld zouden de kinderen van de KWR vandaag een petitie / nieuwsbrief en handtekeningenlijst aanbieden aan de Wethouder Verkeer, Hans Buijtelaar. ( Loco Burgermeester).

Dat ze niet even naar binnen konden lopen om hun zaakjes te regelen bleek al bij binnenkomst van het gemeentehuis. De gehele Kinderwijkraad werd voorzien van een officiële bezoekersbadge en onder begeleiding naar de 1e verdieping gebracht. Hier nog even de laatste zaken besproken, van wie en wat er aan bod moest komen bij de Wethouder.

Kort na 15.00 uur werden ze naar de Raadszaal gebracht, alhoewel < de Maquette > van Amersfoort trok ook veel aandacht. De Loco Burgemeester kon gelijk aan de bak, door alle gebouwen en wijken aan te wijzen. Natuurlijk werden ze ontvangen met een glaasje fris of sap.

Nadat iedereen plaats had genomen op de stoelen van de Gemeenteraadsleden en of Wethoudersplaatsen ( De stoel van de Burgemeester mocht niet ), ontdekten ze al snel dat die microfoon voor je ook aan kon. Altijd makkelijk als je toch dringende vragen hebt aan de Wethouder.

Al snel ontspon zich een niet geplande ronde met veel vragen aan Wethouder Buijtelaar. De vele vragen die werden gesteld betroffen het functioneren van B & W en de raadsleden. Maar ook de politieke kleuren kwamen aan bod. Of Wilders ook hier in deze zaal was geweest. Wat de Loco Burgemeester zoal deed overdag en vooral wat de Burgemeester allemaal deed. De naast gezeten Griffier Koert Jan moest er ook aan geloven en uitleggen wat hij dan wel allemaal deed.

Uiteindelijk kon het officiële gedeelte aanvangen.

Door Rick werd kort uitgelegd dat er tegen de onveilige Noordewierweg maar liefst meer dan 200 handtekeningen waren opgehaald. Vervolgens hebben Nisrine Lazaar en Keira de Graf deze aan de Loco Burgemeester aangeboden.

Maaike Koenen en Femke den Boer overhandigde de Nieuwsbrief van de Kinderwijkraad en Naret / Tije / Armando en Rick hun bijdrage aan de website openbaarden. Kalina toonde de door hun ontworpen logo’s.

De vragenronde die tussen deze officiële handelingen werden gesteld waren duidelijk. Wat gaat U doen met de handtekeningen die zijn verzameld. Wat gaat U doen aan de “onveiligheid” Noordewierweg en bij andere scholen. De Wethouder legde als voorbeeld uit, dat de Dollardstraat binnenkort wordt open gegraven voor riolering en dat er dan gelijk gekeken kan worden naar het inrichten van de weg zodat deze veiliger wordt. Omtrent het aanstellen van verkeersbrigadiers werd nog nagedacht . Door de vragenstellers werd ook geopperd dat het plaatsen van ( snelheids) camera’s misschien kon helpen.

De Wethouder dankte iedereen voor hun bijzondere bijdrage aan dit project en beloofde op niet al te lange termijn een tegen bezoek te doen aan de wijk.

De Kinderwijkraad is samengesteld uit kinderen van de Basisscholen: De Magneet / ‘t Anker en de Kubus.

Nieuwsbrief KinderWR5 KinderWR2 Kinderwr 3