dialoog (138)Eveneens als vorige jaren, is er uit de Basisscholen Soesterkwartier, de Magneet / Kubus en ’t Anker een nieuwe Kinderwijkraad gekozen.

Dat gaat niet even zo tussen neus en lippen door, maar herbergt een gedegen voorbereiding en lessenpakket. Op genoemde scholen wordt allereerst veel aandacht besteed aan de Democratie. In deze lessen leren de kinderen wat Democratie inhoud en hoe besluiten in het dagelijks leven, tot stand komen.

Zo komen politiek en gemeenteraad aan de orde. Hoe gaat alles in zijn werk. Op deze wijze wordt dan ook een serieuze selectie gehouden onder de diverse groepen over wie zich kandidaat mag stellen voor de Kinderwijkraad.

Presentatie volgen, waarin de aanstaande kandidaten zich profileren om uiteindelijk namens hun klas en school te worden gekozen.

dialoog (228)Dit jaar is er een ruime opgave geweest van kandidaten en uit de vele aanmeldingen hebben de klassen langs de inmiddels bekende  “democratische”weg maar liefst 21 kandidaten genomineerd voor installatie i de nieuwe Kinderwijkraad,

Na afloop van de gehouden Kinderdialoog in de Emmaüskerk  op 11 november 2015 werden de gekozen kandidaten dan ook geïnstalleerd. Daartoe kwam Wethouder Bertien Houwing ter plaatse. Na een hartelijk welkom was er eerst een kleine speech natuurlijk. En de Wethouder, die kennis had genomen van de onderwerpen uit de “kinderdialoog”. merkte terecht op dat de nieuwe Kinderwijkraad genoeg te doen had dit komend jaardialoog (153). En dat de stem van de Kinderwijkraad zeker gehoord moest worden in de Gemeentepolitiek. Na het wensen van veel succes, ging zij over tot het uitreiken van de certificaten.

Een kleine onderbreking viel toen bleek dat er wel 21 kandidaten waren, maar niet genoeg certificaten. (20). Dus 1 kandidaat zag zijn verkiezing in het bekend water vallen. Gelukkig werd het snel opgelost. Reden was, dat de drukkerij, de certificaten niet had geleverd en er een reeks kopieën werd uitgereikt, nog uitgaande van 18 kandidaten. Het kwam allemaal weer goed.

25 november zal de eerste zitting zijn van de geïnstalleerde Kinderwijkraad 2015.

dialoog (233)Na deze officiële plechtigheid was het tijd voor Hoera hoera en kon een ieder weer naar huis, of school.

De intensieve ochtend van Kinderdialoog en Installatie Kinderwijkraad, had na afloop tot gevolg dat een groepsfoto van de nieuwe Raad er niet meer inzat. tenslotte was het woensdagmiddag en dus vrij.,

Verslag en Fotoreportage

Karel van Rooy.

klik hier voor fotoalbum.