Zoals wij vorige week verslag deden van de Kinderwijkraad 2017 en de afgenomen interviews door ons Jeugd redactielid Nova Hofland. ( zie het artikel) werd de opgenomen film door Mediagroep EVA nog bewerkt.

Bijgaand treft u deze opname aan, waaruit toch weer blijkt dat een grote groep enthousiaste kinderen deel uit maken van de Kinderwijkraad en bezig zijn met goede plannen voor de jeugd in het Soesterkwartier. Naast de serieuze onderwerpen zoals “Pesten”en “Hondenpoep”  zijn ze zeer actief met de Wagenspeelplaats en de nog aan te leggen “natuurspeelplaats”cq survival oord.

Uiteraard is de redactie van de wijkwebsite trots, dat we naast Salim, wederom een gecertificeerde Jeugd journaliste kunnen toevoegen.