wagenwerkplaats10 april 2013 Gebruikers, eigenaren en andere belangstellenden en betrokkenen zijn woensdag 17 april welkom op het inloopspreekuur over de ‘Ontwerpbeheerverordening Wagenwerkplaats e.o.’. Een mond vol, maar deze verordening zorgt ervoor dat de bestaande ruimtelijke situatie op de Wagenwerkplaats blijft zoals die is.

Het inloopspreekuur op 17 april wordt gehouden in Atelier 300C aan de Soesterweg 300c. Op bijgevoegd kaartje ziet u waar het atelier op de Wagenwerkplaats is te vinden. Tussen 17.00 en 20.00 uur is de beheersverordening daar in te zien. Projectleider Heino Abrahams en planologisch-juridisch medewerker Annelies Vlaar zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

De gemeente werkt op dit moment aan het actualiseren van alle bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar. Dat moet volgens de wet voor 1 juli 2013 gebeurd zijn. Ook voor de Wagenwerkplaats moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Aan dat plan wordt op dit moment gewerkt, maar de datum van 1 juli wordt niet gehaald. Om ervoor te zorgen dat er geen ongewenste dingen gebeuren, is een beheersverordening een goed tijdelijk vervangingsmiddel. Deze beheersverordenig vervangt straks de bestaande bestemmingsplannen, vrijstellingen en ontheffingen die in het gebied gelden.

Inspraakperiode

De verordening ligt nog tot en met woensdag 15 mei ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen. In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze aan de gemeenteraad bekend maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Amersfoort, t.a.v. mevrouw K.E. Vlaar-Zijderveld, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Wilt u mondeling uw reactie kwijt, dan kunt u haar bellen op telefoonnummer: (033) 469 4406.

Bron: Gemeente Amersfoort

Gerelateerde links NS Wagenwerkplaat