P5262628Onder het motto: “beter goed gemotiveerd, dan nodeloos geïnvesteerd” begon om even na acht uur, dinsdagavond 26 mei de informatie-avond “Gezin in de Buurt”. Onder de totaal 8 aanwezigen waren een viertal geïnteresseerden die zich graag lieten informeren over het idee achter -, en het doel van het project.

Talenten, tijd en/of activiteiten delen met een ander gezin of een ander gezinslid die vaak meerdere “uitdagingen” het hoofd moeten bieden. Ervaringen met -, en het leren van het delen wordt als bijzonder positief ervaren.

Samen eten, samen naar de speeltuin, de voetbalclub, samen in de tuin werken, of samen boodschappen doen, het kan allemaal maar niets moet. Belangrijkste is dat het matcht, dat is dan ook waar de meeste tijd in gaat zitten voor Stichting Present en het Leger des Heils. Soms zijn de matches zo goed dat ze na de termijn van een jaar als vanzelf doorlopen in vriendschapsverband. De gezinnen zijn lang niet altijd compleet, daarom mogen ook mensen die zelf een gezin hebben dat er anders uitziet dan “huisje-boompje-beestje” natuurlijk ook aanmelden.

Sommige van de aanwezigen hebben al wel eerder ervaringen opgedaan met kort durend hulp viaP5262619 Present. Kortdurende hulp kan bijvoorbeeld zijn; een of twee dagen helpen om een huis weer op orde te krijgen, of te helpen met leggen van nieuwe vloerbedekking, muren verven of iets dergelijks bij mensen die dat zelf niet kunnen door meerdere omstandigheden. Minimaal hou je er een goed gevoel aan over, maximaal is iedereen blij met de klus die geklaard is. De vele uitdagingen waar mensen mee te maken hebben maakt wel dat je van alles ziet wat je normaal niet snel te zien krijgt. Respect, integriteit, en discretie zijn dan ook echt wel een noodzaak om te hebben als je met de mensen uit de doelgroep een stukje van je leven wilt delen. Kortom: uitdagingen alom!

Gezin in de Buurt

Wil jij met je gezin van betekenis zijn voor een ander gezin?

Stichting Present heeft in samenwerking met het Leger des Heils een nieuw concept ontworpen: Gezin in de Buurt. Gezin in de Buurt verbindt gezinnen aan elkaar. We faciliteren gezinnen die hun leven willen delen met een gezin waarin meerdere problematieken de gezinsdynamiek beinvloeden. Belangrijk hierbij is dat het optrekken met het andere gezin past binnen het bestaande gezinsritme.

Wat is Gezin in de Buurt?

P5262618Met Gezin in de Buurt bieden we je de mogelijkheid om je voor een bepaalde periode te verbinden aan een gezin dat kampt met problemen. Je kunt denken aan problemen om het gebied van gezondheid, opvoeding, onderhouden van een solide netwerk of andere problemen. Door jullie betrokkenheid kan een gezin ervaren dat ze er niet alleen voor staan en bieden jullie hen de mogelijkheid om op een gewone manier steun en hulp te ontvangen. Ook voor je eigen gezin kan het contact verrijkend zijn, bijvoorbeeld doordat je ervaart dat jullie manier van leven niet vanzelfsprekend is.

Werkwijze en begeleiding

De kracht van Gezin in de Buurt is dat er wordt gekeken naar hoe jij, in je bestaande gezinsritme en drukke agenda, je toch kan inzetten voor een ander gezin die dit nodig heeft. Voorbeelden kunnen zijn: samen eten, af en toe een kop koffie, naar de speeltuin, of een huiswerkplek bieden aan kinderen. Samen met Present breng je in kaart wat jullie als gezin te bieden hebben en wat bij jullie past. Dit koppelen we in overleg met het Leger des Heils aan een ander gezin die hier behoefte aan heeft. Present begeleidt jullie in dit traject en samen met het Leger des Heils bieden we afbakening, ondersteuning en, indien gewenst, training.

Wil jij met je gezin onderzoeken of je mogelijkheden ziet met een ander (gezin) op te trekken? Wil je meer informatie, vrijblijvend een gesprek of je aanmelding als gezin?

Hier vind je de mogelijkheid om je aan te melden.

Bron: Present

Om kwart over negen was de informatieavond ten einde. De opgedane informatie behelsde ook nieuw contactmoment tussen wijkbewoners die elkaar nog niet kenden, zeker geen verloren avond daardoor.

Verslag en foto’s: Ngie