Logo-RedactieOpen brief aan de bewoners Soesterkwartier.

Geachte heer/mevrouw,

In uw buurt heeft zich kortgeleden een eerder veroordeelde zedendelinquent gevestigd. De man heeft zijn totale straf uitgezeten. Ik vind het belangrijk om u hier over te informeren. Dat doe ik met deze brief. Ook ben ik vandaag om 14.30 in de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex De Puntenburg aanwezig om met u en uw medebewoners in gesprek te gaan.

Landelijk bekend

In mei ben ik geïnformeerd over het feit dat de veroordeelde pedoseksueel Sytze van der V. zich kort daarvoor had gevestigd in Amersfoort. Hij is veroordeeld en heeft zijn straf uitgezeten; hij kwam circa een jaar geleden vrij. Hij heeft geen gebruik gemaakt van het aanbod om hem te helpen bij zijn terugkeer in de samenleving. Zijn zoektocht naar een plek om te wonen leverde vaak media-aandacht op.

Vrij man

De heer Van der V. vestigde zich op eigen initiatief in Amersfoort. Hij is een vrij man; er zijn geen voorwaarden verbonden aan zijn komst. Hij heeft er zelf voor gekozen om zijn komst aanvankelijk niet bekend te maken in zijn (directe) omgeving. Hiertoe bestaat ook geen verplichting.

Locatie minder geschikt

De overheid voelt een verantwoordelijkheid voor zijn veiligheid, maar ook die van u en uw buren. De politie, het openbaar ministerie en ikzelf vinden de huidige locatie waar hij woont minder geschikt. Het is gebruikelijk dat bij de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving gekeken wordt naar de woonomgeving waar zij zich willen vestigen. Ook al hebben zij hun straf uitgezeten. De aanwezigheid van instellingen voor kinderen (zoals een kinderopvang en jeugdinstellingen) speelt daarbij een rol.

Nieuw

Aan de heer Van der V. is namens mij gevraagd om of hij bereid is om op zoek te gaan naar woonruimte op een andere locatie in Amersfoort. Hij heeft hier voorwaarden aan verbonden die we niet kunnen accepteren. Daarop heb ik deze week aan hem en zijn advocaat gemeld mij te beraden op de ontstane situatie, omdat wij van mening zijn dat hij gebaat is bij een rustige woonomgeving waarin ook zijn eigen veiligheid gewaarborgd is.

Bekend maken

Gisteren heeft de heer Van der V. zelf contact gezocht met een landelijk persbureau om aandacht te vragen voor zijn situatie, daarbij heeft hij zijn woonplaats bekend gemaakt. Nu hij dit zelf publiek heeft gemaakt ligt voor mij de weg vrij om u te informeren over deze bewoner.

Ik geloof er in dat iedereen in staat moet kunnen zijn om een nieuw leven op te bouwen. Terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving heeft een grotere kans van slagen als de omgeving hem of haar kent, helpt en ruimte geeft. Als samenleving hebben we een verantwoordelijkheid om ook mensen met een strafblad weer op weg te helpen.

Ingewikkeld

Uit recente voorbeelden weten we hoe ingewikkeld die terugkeer in de maatschappij is voor ex-gedetineerden. Jaarlijks keren er overigens vele zedendelinquenten terug in de samenleving, als vrije mensen die de mogelijkheid moeten hebben om een nieuw leven op te bouwen. Tegelijkertijd kan dit ook gevoelens van onveiligheid bij stads- of buurtgenoten oproepen. Daarnaast moet voorkomen worden dat mensen opnieuw in de fout gaan.

Vragen

Ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief vragen heeft. Daarom wil ik u graag ontmoeten en in gesprek gaan over de situatie. Vanmiddag kom ik om 14.30 uur naar de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex De Puntenburg. De bijeenkomst is toegankelijk voor u en uw medebewoners. Graag wil ik met u, als bewoners van het complex, een gesprek in alle openheid voeren. Personen die niet in het complex wonen en media zijn niet uitgenodigd. Ik wil u dan ook vragen uw exemplaar van deze brief mee te nemen om aan te tonen dat u in het complex woont.

Politie

De politie houdt de komende periode toezicht in de omgeving van uw complex. Wilt u de politie informeren omdat u zich zorgen maakt over de veiligheid in uw woonomgeving? Bel dan 0900 8844, of 112 als het dringend is.

Contact

U kunt ook bellen met de gemeente om vragen te stellen. De gemeente is vandaag (zaterdag 21 juni 2014) telefonisch tot 15.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 14 033. Actuele informatie, ook over onze bereikbaarheid, is te vinden op  (klik hier ). U kunt ook een e-mail sturen naar de burgemeester op het adres burgemeester@amersfoort.nl.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester van Amersfoort,

Lucas Bolsius