DSC_2333Vandaag 10 december 2015 vond om 15.00 uur de hoorzitting plaats over het verlenen van een woonbestemming aan het voormalig DA pand op de Noordewierweg.

In de Molendijkzaal werden de betrokkenen ontvangen door Bertien Houwing, Wethouder van de Gemeente Amersfoort, Leonie Keverlam van Juridische zaken en Emmely van Eyck notulist.

Van de zijde van de Winkeliersvereniging ( bezwaarschriften) waren vertegenwoordigd, Theo Swart (Mon Papillon), Matthijs van Nimwegen (Hengelsport) Joyce Beekhuis (opticien) , John Rekers (Dierenspeciaalzaak).

De tribune was gevuld met één toeschouwer en twee redactieleden van de Wijkwebsite.

DSC_2356Na het openingswoord van de Voorzitster mevrouw Houwing werd het woord gegeven aan Joyce. In een emotioneel betoog herhaalde zij wat er de afgelopen ander half jaar was gepasseerd. Niet alleen het feit dat de DA een huurprijs kreeg opgelegd die in de zin van de crisis niet meer paste en tot gevolg had dat deze winkel leeg kwam. Er werden advertenties geplaatst die volstrekt onjuist waren om aan nieuwe winkel gegadigden te komen. Zo werd er in het Leusderkwartier geadverteerd dat het pand zich daar bevond en zo ook op andere plaatsen, wisselend van oppervlakte en huurprijs. Ook werden er foto’s en informatie geplaatst die de zaken heel anders voorstelden dan in werkelijkheid nu is. Het winkelpand is aan de binnenzijde geheel gesloopt en gestript.Volgens de eigenaars staat de winkel al 2.5 jaar leeg. Dat is ook onjuist en 1 jaar teveel.

Zijdelings wordt aangehaald dat de huidige huurders van de appartementen boven het voormalig DA pand wel een huurprijs betalen die voldoet aan het punten systeem, maar dat daarboven op nogal wat toeslagen worden berekend zoals huur voor internet, schoonmaak kosten, service kosten, en dergelijke. Gevreesd wordt dat dit ook gaat gelden voor de nieuwe situatie, als er kamerverhuur in gaat komen.

DSC_2350Theo Swart bracht een overzicht over het geheel van de “Strip” inclusief de plannen voor het nieuwe hart van het Soesterkwartier, wat nu geheel onderuit wordt gehaald door de DA plannen. Immers de Emmauskerk wordt het nieuwe hart, met winkels en woonruimte. De nu bestaande plannen gaan er vanuit dat vanaf de Hengelsport tot aan ” Ik Design ” één geheel van winkels zou blijven. Het onderbreken van een zo dominant pand aan kamerverhuur is funest, was het betoog van Theo.

DSC_2349John bemerkte een geheel ander probleem, namelijk dat er achter de winkels geen ruimte was om voor de huurders van appartementen, kliko’s kwijt te kunnen. Zoals hij opmerkte, dienen er zo’n 14 kliko’s te worden gestald.( van de boven huurders en dan de nieuwe huurders beneden.) De ervaring is, dat deze dan aan de straatzijde worden geparkeerd. Los van het aantal fietsen en aanverwante vervoermiddelen. Ook hij was van mening dat de onderbreking van de winkelstraat  een negatief effect zal hebben op de rest.

Matthijs Van Nimwegen sloot zich geheel aan bij de reeds gedane opmerkingen.DSC_2348

Door de wethouder werd het geheel nog eens samengevat.

De uitspraak over het al dan niet verlenen/ intrekken van de woonbestemming zal rond februari 2016 zijn. Hierna werd de hoorzitting gesloten.

Na afloop van de hoorzitting werd nog even nagepraat waarbij opgemerkt dat het de opdracht van de Gemeenteraad is, huisvesting. daar waar mogelijk. Dus de argumenten om dat te voorkomen, zullen nu beoordeeld worden. Wanneer het besluit negatief valt voor de indieners van het bezwaarschrift, dan staat een gang naar de rechtbank nog open. Maar zover is het nog niet.

DSC_2341

De hoorzitting werd door beide partijen als prettig ervaren.

 

 

Verslag Ngie

Foto,s Karel van Rooy.

Foto,s