1 (18)29 april 2016. Aangekondigd is een optreden van het Hooglands koor over land en zee, Mogelijk aangevend dat het “dorp”Hoogland in vervlogen tijden dicht bij de toen nog aanwezige “Zuiderzee” lag. Of het feit dat de laatste overstroming  uit 1916, toen een dijk doorbrak bij Spakenburg ((Wakkerendijk).wordt herdacht.

Van enige verwantschap aan deze periode, bleek geen sprake maar een gemengd optreden van het eigen Hooglandse Koor, bestaande uit een 50 tal keurig geklede mannen en vrouwen.

1 (17)Het koor werd opgericht in 2006 en telt inmiddels bijna 50 leden. Met het repertoire dat bestaat uit zeemansliedjes, levensliederen en smartlappen voert het koor u naar vele oorden.
De dirigent Frits Klostermann bewerkt de veelal bekende nummers tot meerstemmige speelse arrangementen.
Op dit moment wordt het koor muzikaal ondersteund door één accordeonist ( nu 3 ) . Graag gaat het koor in gesprek met nieuwe muzikanten ter versterking.
Het koor repeteert 1x per 2 weken op vrijdagavond in wijkcentrum de Neng in Hoogland.
Daarnaast vinden er ook op woensdagavond extra repetities plaats voor afzonderlijke stemgroepen. Het komt er op neer dat een koorlid 3x per maand een repetitieavond heeft.
Eén maal per jaar wordt er een eigen concert georganiseerd en verder wordt er opgetreden in verzorgingshuizen en op shanty- of smartlappenfestivals .

Een reden om op te treden was er wel. Buiten het feit dat het koor buitengewoon goed kan zingen, was het daarbij de bedoeling om met de collectebus rond te gaan. Op deze collectebus de woorden “AED” (automatische externe defibrillator) om mensen die een hartstilstand krijgen, te helpen.

En naar blijkt niet algeheel overbodig, gezien het recente overlijden van een bewoner uit Puntenburg. Bijna de gehele “Zorg” is niet meer aanwezig in het wooncomplex, immers het is geen “zorg”instelling meer maar een bewonersflat. Ook de receptie is inmiddels gesloten.

Reden voor Koks-Mediair en de bewonerscommissie e.e.a. zelf te regelen.

1 (59)Terug naar het zangkoor. Zoals omschreven nog niet zo heel lang actief in deze bezetting. ( 2006) maar wel al goed bekend om hun repertoire .

Rond 19.30 stroomden de koorleden binnen, even vooraf bijpraten met een koffie. Het “(Highlander) Hooglands Dorpsgevoel” daalde neder en het was al gezellig voordat het eerste zeemanslied was gezongen.

Het gaat eigenlijk wat te ver om het gehele repertoire hier te vermelden, het is zoveel omvattend dat er een lange lijst zou moeten worden vermeld. Maar hun website vermeld het in ieder geval wel.( Klik hier).

1 (87)In een rap tempo werd ter land en te water, bezongen, waarbij de dirigent, zelf af en toe persoonlijk bij een individu kwam assisteren.  Het onvervalste Amsterdamse lied, werd net vergeten en menigeen uit het publiek werd mee genomen door “de Jordaan “.  Het aanwezige publiek had inmiddels porties bitterballen aan laten rukken en de nodige consumpties besteld. Een enkel koorlid keek ook wel smachtend naar een warme bitterbal.

Na 3 kwartier aan een stuk zingen, werd het tijd  de droge kelen weer te smeren, dus een pauze was het gevolg.

1 (130)Om na een 10 tal minuten weer met volle kracht en gehesen zeilen aan de slag te gaan. In tegenstelling tot een “chanty”koor, werd er niet alleen over water, schepen en matrozen gezongen, maar ook de traditionele Nederlandse meezingers kwamen aan bod.

De AED collectebus deed ook zijn ronde, de opbrengst is bij het “ter perse”gaan van dit artikel nog niet bekend. Wat wel bekend werd, is dat de Speeltuin Soesterkwartier een fors bedrag heeft gedoneerd.

De redactie zal in een afzonderlijk artikel, deze week nogmaals aandacht  schenken aan het feit dat, naar verluid,  professionele hulpverlening niet meer aanwezig is, is Puntenburg.

Rond 22.45 ging iedereen weer naar zijn of haar veilige haven.

Verslag en foto’s, Karel van Rooy.

Foto reportage