Soesterkwartier 13 januari 2018. Het hofbal van carnavalsvereniging de Meerschuimers, zou een heel bijzonder tintje krijgen.

Speeltuin Soesterkwartier, de thuishaven van de Meerschuimers, maakt zich op voor het Hofbal. Vele carnavalsverenigingen zullen deze avond “present”zijn op het “Prinselijk”bal. De prinsen, adjudanten en secondanten en hofhouding die de verenigingen vertegenwoordigen, zullen volgens “protocol”worden binnengeleid.

Een bijzondere gebeurtenis voor een vereniging, om zoveel “edelen”in huis te krijgen.

Deze avond zal voor één persoon een gedenkwaardige avond worden.

Nadat de roodneuzen de muzikale stemming er in bracht en de eerste schreden op de dansvloer waren gezet, werd de rij wachtende buiten steeds groter. De diverse carnavalsverenigingen, stelden zich netjes op in afwachting van hun aankondiging.

Nadat de eerste muziek sessie, werd het dan ook tijd om deze verenigingen binnen te halen. De Vathorster Lakeien, werden wel aangekondigd, maar er bleken nog geen lakeien, dus werd er even geswitcht. Uiteraard was ook het Presidium van Sint Joris met zijn stadsprins Joris XLII ( Frans Elshout) aanwezig. Met deze bijzonderheid, ter linkerzijde van de Stadsprins “scheidde” onze Wijkwethouder Fleur Imming mee de zaal in. Een Stadsprins en gezien de ambtsketting nu als Locoburgemeester aanwezige Fleur Imming beloofd iets “speciaals”.

Mooie openingswoorden van de “lady speaker”Vera en de voorzitter van de Meerschuimers. Maar al snel kreeg de Loco Burgemeester het woord. Tot verrassing van een ieder werd de Adjudant van de Meerschuimers < Adri van Doorn>naar voren gehaald. Fleur Imming begon aan een haast eindeloze opsomming van zaken die Adri als vrijwilliger al vele en vele jaren deed. De vele zaken die hij voor de Meerschuimers had gedaan en nog deed. Zijn deelname in de Buurtbudget Commissie en de taken die hij voor de  “gehandicapte”medemens had gedaan en nog doet.

 

Dan volgen nog net niet de woorden “het heeft zijne majesteit behaagt”, maar de wel evenzo belangrijke woorden van Fleur Imming. “De stad Amersfoort is U dankbaar, hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht U Adri van Doorn, te onderscheiden met de  Lenaert Nicasius speld, van de stad Amersfoort”. Een bewijs van dankbaarheid die in uitzonderlijke gevallen worden verstrekt. Adri, duidelijk wat aangeslagen door deze “huldiging” moest even bijkomen, maar dankte even later voor deze bijzondere huldiging.

 

Nadat het applaus was verstomd, werd het officiële Hofbal geopend.  Nu niet de Valeta of een Weense wals, maar het gehele gevolg trad naar voren om in Polonaise de zaal van voor naar achteren en terug, dan wel heen en weer, uit te voeren.  Lootjes voor de loterij gingen vlot van de hand. Een geslaagd “Hofbal”van de Meerschuimers, die nu ook een “bijzondere” Adjudant heeft met de “ere-speld”van de Gemeente Amersfoort.

Adri mag zich voegen in de rij, van “speciale”inwoners. De speeltuin Soesterkwartier was eerder ook al de plek waar Manie ter Wal, dezelfde huldiging in ontvangst nam.

Verslag Karel van Rooy

Fotoreportage klik hier.