001Spoorcollege in de Veerensmederij 21 oktober 2014

We worden verrast door een optreden van Blauwbaard en zijn 7e vrouw Judith. Zij laten zien wat Holland Opera in huis heeft. We zijn tenslotte te gast bij Holland Opera, die een prachtige theaterzaal, een kantoor en een ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

De spoorcollege spreker Heino Abrahams is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats. Vanaf het prille begin in 2000 was hij, na het vertrek van de NS als gebruiker van het terrein, als pionier betrokken bij deze locatie. Samen met Joke Sickmann.

07Hij vertelt ons dat het spoorcollege start met een korte film over de Wagenwerkplaats, met beelden van 1900 tot 2007. Met prachtige zwart-wit beelden uit de begin tijd tot aan 2007,met beelden van de ideeën die opborrelden na het jaar 2000, toen de wagenwerkplaats als werkplek gesloten werd.

In de film komen diverse mensen aan het woord die zich ingespannen hebben (en nog inspannen) om de Wagenwerkplaats tot een bruisend gebied te maken.

De film wordt ademloos bekeken. En krijgt applaus bij de aftiteling. De mensen in de zaal zijn onder de indruk. Van de beelden, maar ook van de plannen en de gedrevenheid van de geïnterviewde mensen. In  2007 hebben NS, gemeente, pioniers  en omwonenden met elkaar gesproken en zijn er plannen en afspraken gemaakt over de toekomst van de Wagenwerkplaats als werk, woon, kunst en cultuur plaats.

Heino Abrahams gaat verder met het spoorcollege. Het filmpje is uit 2008, het was toen nog een droom. Die al aardig werkelijkheid aan het worden is.

Daarna  vertelt hij over hoe belangrijk de locatie is. Een A locatie. Midden in het land, vlakbij het station. Het is de toegangspoort van de Randstad. Economische gezien een belangrijke plek.

Die plek had de Wagenwerkplaats al, vanaf het begin, rond 1900.

Sinds 2000 wordt het terrein niet meer door NS gebruikt. Er waren toen wel plannen, van NS en Gemeente,  voor het bouwen van huizen en kantoren. Maar er kon toen niets met het terrein. Door het op een bepaalde manier rangeren van de treinen met gevaarlijk stoffen, door de bodem verontreiniging van de werkplaats, maar ook van de vetgas fabriek, vlakbij het station, mochten er geen huizen gebouwd.

Er is inmiddels al veel veranderd. Er wordt niet meer verontreinigd, er wordt op een andere manier gerangeerd. Dus kunnen er weer andere plannen gemaakt worden.  Plannen over de bestaande gebouwen die op het terrein staan, ons industrieel erfgoed. En naar die nieuwe plannen is geluisterd.

02De Veerensmederij is prachtig gerestaureerd, de locatie waar de spoorcolleges  gehouden worden. De foto’s in de film lieten heel duidelijk het verval zien. Het Centrale Ketelhuis is een horeca gelegenheid geworden. De gebouwen tegenover het Centrale Ketelhuis zijn verhuurd aan verschillende bedrijven.  De “fabrieksstraat” is een levendige straat aan het worden. Er wordt ‘geoogst’.

Op een rijtje:

2003 – Het denken over de Wagenwerkplaats is echt begonnen. Want de portiers woning wordt gesloopt bij van Gent en Loos. Siesta (stichting industrieel erfoed stad Amersfoort) wordt opgericht. Zij zetten zich in voor de gebouwen die bij de stadsgeschiedenis horen.

2005 – Het burgerinitiatief start, wat kan er gedaan worden met de Wagenwerkplaats.

2006  – De groep Verkenningen neemt het burginitiatief over,   Gemeente en inwoners gaan nadenken over invulling van de Wagenwerkplaats.

2007 – Presentatie (voor 600 mensen) van de plannen Wagenwerkplaats. NS-Gemeente-pioniers-omwonenden.

In de rijtuigen loods van van Herik. Belangrijke punten tijdens die presentatie zijn: Creativiteit, Educatie, Geschiedenis, Groen, Onderwijs, Ontwikkeling, Techniek, Theater, Vernieuwing, Werken, Wonen.

Er is ontstond een Visie: de verschillende partijen op dit terrein werken samen.

2007 – Wagenwerkplaats – Rijksmonument

2014 – NS Stations blijft eigenaar, verantwoordelijk voor wat er op het terrein gebeurd. De Gemeente neemt de publieke en maatschappelijke verantwoordelijkheden, de bewoners en bedrijven blijven initiatief nemen, blijven samen werken.

Na 2014 – aan de westkant Soesterhof wonen, een broedplaats voor kunst en cultuur creëren. Er zijn ideeën over scholen op het terrein. En.. De Parade op het terrein. Dat wat er vanaf 2006 gedroomd werd, werkelijkheid maken.

Het is begonnen…. De Spoor Parade is een feit!

Joke Sickmann laat tot slot weten dat de initiatieven levend moet blijven. Op donderdag 30 oktober en vrijdag 31 oktober zijn de Duurzaamheidsdagen 2.0. Samen met specialisten, buren, Soesterkwartierders, belangstellenden in gesprek over een duurzame Wagenwerkplaats en duurzaam samenleven niet alleen op korte, maar ook op lange termijn. In het Oude Magazijn, op de Wagenwerkplaats.

18New Manhattan Big Band heeft voor de aanwezigen nog een paar prachtige nummers gespeeld!

http://www.industrieel-erfgoed.nl/52-nieuwsflits/1348-duurzaamheidsdagen-wagenwerkplaats-amersfoort.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wagenwerkplaats_Amersfoort

verslag en foto’s Erica van Vugt

foto impressie

dia presentatie