leerkrachten Van der Palmschool 1962Bezoekers van het Wijkmuseum zijn de komende weken welkom bij “Reünie in de klas”. Tijdens de expositie ”School in grootmoederstijd” is er iedere zaterdag van 3 tot 4 uur een klassengesprek, waarin herinneringen van oud-leerlingen met elkaar uitgewisseld worden. Iedere oud-leerling krijgt een herinnering aan de reünie mee naar huis. Op zaterdag 25 januari zijn de Van der Palmschool en de Herman Gorterschool aan de beurt.

De Van der Palmschool in de Waalstraat (1927) was na de school op Puntenburg (1903) en de Willem de Zwijgerschool (1925) de derde Openbare Lagere School in het Soesterkwartier. Na de oorlog sloot de Herman Gorterschool aan de Dollardstraat (1953) de rij van Openbare Scholen. De Herman Gorterschool was een uiterst moderne school. Ook wat het onderwijs betreft was Amersfoort na de oorlog onder leiding van burgermeester Herman Molendijk zeer ambitieus. In 1955 richtte de gemeente Amersfoort een Pedagogisch Bureau op, dat zelfstandig, maar in nauwe samenwerking met de afdeling onderwijs, het openbaar onderwijs moest ondersteunen. Dat bureau kreeg van de gemeente geld om de expressievakken in het openbaar lager onderwijs te verbeteren. Consulenten van naam waren Ab Meilink voor handenarbeid en tekenen en Renske Nieuwweg voor muziek. De openbare scholen in het Soesterkwartier hebben hier zeker van geprofiteerd. Het Wijkmuseum is in het bezit van een schriftje met notities over ouderavonden die gehouden zijn in de Van der Palmschool. Op de ouderavond van 15 maart 1960 was Renske Nieweg aanwezig. Hierover staat aangetekend: “Zij kreeg het voor elkaar dat alle aanwezigen uit volle borst het lied: ‘die Winter ist vergangen’ mee kweelden”.

Alle kinderen van der Van der Palmschool 1960

Klassengesprek wordt gehouden van 15.00-16.00 uur in de expositiezaal van het Wijkmuseum, St. Bonifaciusstraat 61. Oudleerlingen die voor 1960 geboren zijn, zijn welkom. Tijdens het gesprek is bezoek aan de expositie “School in grootmoeders tijd”niet mogelijk Er is zeer veel belangstelling voor klassengesprek. Deelnemers worden daarom verzocht tijdig aanwezig te zijn. Eventueel komt er nog een herhalingsbijeenkomst in april.

Het Wijkmuseum is iedere zaterdag geopend van 11.00-16.00 uur. Vanwege de grote toeloop voor Klassengesprek is de expositie “School in grootmoeders tijd” na 15.00 uur niet te bezichtigen.

Zie voor meer inlichtingen: www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl , of bel Gezina Tuinstra: 033 4635661 of 06 22422725