School Lingestraat 1930Bezoekers van het Wijkmuseum zijn de komende weken nog steeds welkom bij “Reünie in de klas”. Tijdens de expositie ”School in grootmoeders tijd” is er iedere zaterdag van 3 tot 4 uur een klassengesprek, waar herinneringen van oud-leerlingen met elkaar uitgewisseld worden. Iedere oud-leerling krijgt een herinnering aan de reünie mee naar huis. Op zaterdag 8 februari is de school aan de Lingestraat aan de beurt.

In 1930 werd de tweede school voor Christelijk Nationaal Onderwijs in het Soesterkwartier geopend. Architect was G. Hoogevest. Hoofd was J.H. Veenkamp. Tijdens een ouderavond schetste Veenkamp de toestand van het onderwijs in de jaren ‘veertig. “Het onderwijs heeft een grote achterstand gekregen door de bezetting van de school. Eerst het Nederlandse leger, daarna de Duitsers en Koning Winter 1946/’47 hebben de school wekenlang voor de kinderen gesloten gehouden. Hij constateerde dat de vele berichten over ontspoorde jeugd dikwijls worden overdreven. Er is, aldus de heer Veenkamp volop levensvreugde en ijver bij de kinderen. Laat het rapport niet altijd als maatstaf dienen voor de toekomst der kinderen: er zijn voorbeelden te over dat rapporten op de lagere scholen geenszins de toekomstmogelijkheden van het kind weergeven. Een der onderwijzers, de heer Diepenbroek hield een inleiding over “Vernieuwing in het onderwijs”. Hij noemde het klassikaal onderwijs op dit moment de enige juiste vorm. Hoofdelijk onderwijs kan slechts de beter gesitueerden ten goede komen. Mej. Wiencke hield de aanwezigen lange tijd geboeid met een een geestige op rijm gestelde speech, waarin zij haar indrukken weergaf van de festiviteiten op school ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum.”

Klassengesprek wordt gehouden van 15.00-16.00 uur in de expositiezaal van het Wijkmuseum, St. Bonifaciusstraat 61 en is alleen bestemd voor de oud-leerlingen die inmiddels 65 + zijn. Tijdens het gesprek is bezoek aan de expositie “School in grootmoeders tijd”niet mogelijk Er is veel belangstelling voor “klassengesprek”. Oud-leerlingen worden daarom verzocht tijdig aanwezig te zijn.

De Finseschool in de GroengordelOp zaterdagmiddag 15 februari is de Finseschool aan de Dollardstraat aan de beurt. Deze school werd op 6 mei 1949 als eerste nieuwe school in Amersfoort, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, in gebruik genomen.

Meester Diepenbroek (later Deepenbrock) was daar het eerste hoofd.

 

Het Wijkmuseum is iedere zaterdag geopend van 11.00-16.00 uur. Of na afspraak.

Zie voor meer inlichtingen: www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl , of bel Gezina Tuinstra: 033-4635661 of 06-22422725