Graag brengen wij nog even onder de aandacht dat er woensdagavond ( 30-8) in de Vijverzaal van wooncomplex Puntenburg een “Wijktafel” is.

Menigeen heeft meegedaan met de enquête uitgeschreven door de Stichting Amersfoort West. De gestelde vragen geven toch een verrassend beeld hoe de bewoners van het Soesterkwartier mee denken.

Zoals eerder aangekondigd is het hoofdthema van deze avond ingeruimd voor Syntus. De verandering van busmaatschappij en het aanpassen van route en wisselende rijrichting, blijkt zeer nadelig te zijn. Nu Syntus nogmaals wijzigingen gaat aanbrengen, wordt het tijd daarover te spreken.

Uitgenodigd voor deze avond zijn dan ook, de vervoersdeskundige van Syntus; Provinciale Staten; College en Raadsleden / politieke partijen gemeente Amersfoort. En uiteraard U allen als inwoner van het Soesterkwartier.

En het is natuurlijk ook handig weer eens nader kennis te maken met de mensen van het Buurtbestuur/ Buurtnetwerk en de Buurtnetwerker(s)

De Vijverzaal is om 19.30 open, koffie en cake staan klaar. Aanvang 20.00 uur.

Redactie KvR

Nagekomen: Van de zijde van het College zal Wethouder Hans Buijtelaar en de vervoersdeskundige Astrid Aker, aanwezig zijn.