Joke Sickmann-2Natuurlijk heeft u er al  over gehoord of gelezen. Er is dinsdagavond een belangrijke bewonersbijeenkomst over veranderingen welzijnswerk – in Buurthuis De Nieuwe Sleutel, Noordewierweg 252-1  Aanvang 19.30 met koffie.

Toelichting:       In Amersfoort is een verandering in het welzijnswerk in voorbereiding.  De gemeente wil meer wijkgericht werken en zoekt zodoende toenadering tot het rijke leven dat zich al in de wijken afspeelt. Vorig jaar werden de sociale wijkteams in de wijken geïntroduceerd. Volgend jaar (2017)volgt het welzijnswerk met een wijkgerichte aanpak.  De gemeente lijkt open te staan voor “loslaten in vertrouwen”. Organisaties uit het hele land worden uitgenodigd om met een goed plan, passend bij de wens van Amersfoort, de coördinatie over te nemen. De bedoeling is dat er meer ruimte komt om bewoners te betrekken bij onderwerpen die belangrijk zijn voor goed leven in Amersfoort.  Voor meer informatie: zie de wijkwebsite van het Soesterkwartier:

Logo-WBT1-150x150We praten u bij over een belangrijke ontwikkeling in de stad, die ook gevolgen heeft voor het Soesterkwartier. De manier waarop het welzijnswerk in de stad wordt georganiseerd gaat veranderen. Het is fijn als we met elkaar bespreken wat er op komst is. Door samen op te trekken, kunnen we ook onze mening kenbaar maken.

Wat is het plan? De subsidies worden tot op heden door de gemeente verstrekt. Daar gaat flink wat geld in om, miljoenen. De gemeente wil dit werk gaan privatiseren. Vorige week heeft de gemeente een “uitvraag” gepubliceerd, waarop allerlei organisaties uit het land een aanbod voor kunnen uitbrengen. Het winnende aanbod krijgt voor 3 jaar een opdracht om het welzijnswerk op een andere manier te organiseren. “Dichter bij de wijkbewoners, meer aansluitend op de specifieke noden/ belangen van de verschillende wijken.”

HenryDe opgave voor de toekomstige winnaar is om in gesprek te gaan met de mensen uit de wijken. Zij mogen aangeven wat belangrijk is, waar de budgetten moeten worden besteed.

Zie ook dit artikel.

Red.KvR