heDerfstvakantie 2017 staat op de bso’s van Ska, dus ook bij bso de Wigwam in het Soesterkwartier in het teken van ‘Samen op de Wereld’. Met speciale aandacht voor ‘Goed zijn voor dieren’ en voor duurzaamheid. Kijk voor het programma vol workshops en uitjes op www.ska.nl/bsothemasamenopdewereld.

Ook voor niet-klanten

Bent u (nog) geen klant van Ska Kinderopvang, maar wilt u uw kind toch een of meer dagen mee laten doen aan het leuke vakantieprogramma? Dan is de incidentele opvang iets voor u: www.ska.nl/incidenteleopvang. U kunt bij Ska Kinderopvang ook een vakantiepakket afnemen, zodat u in alle vakanties verzekerd bent van opvang.

Aandacht voor ‘Samen op de Wereld’ bij Ska Kinderopvang

De bso is een leefgemeenschap waar kinderen zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, de groep en hun omgeving. De kinderen ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn! Op de speciale miniwebsite www.ska.nl/samenopdewereld ziet u hoe hier bij Ska Kinderopvang inhoud aan gegeven wordt.