KnipselGezin in de buurt verbindt gezinnen aan elkaar. Als onderdeel van Present Amersfoort, slaat Gezin in de Buurt een brug tussen mensen die willen helpen en hen die daarmee geholpen zijn. Dit project is opgezet samen met het Leger des Heils.

Wat is Gezin in de buurt?

Gezin in de Buurt biedt je de mogelijkheid om je voor een bepaalde periode te verbinden aan een gezin dat kampt met problemen. Wij faciliteren een traject op maat, passend bij jullie wensen en mogelijkheden. We dagen jullie graag uit om je gezinsleven te delen met anderen. Dit zijn gezinnen die te maken hebben met problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, opvoeding of sociaal isolement. Door jullie betrokkenheid kan een ander gezin ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Ook voor je eigen gezin kan het contact verrijkend zijn, bijvoorbeeld doordat je ervaart dat jullie manier van leven niet vanzelfsprekend is.

Informatieavond 26 mei 2015

Enthousiast geworden? Wil jij met je gezin van betekenis zijn voor een ander gezin? Kom dan naar onze informatieavond! Dit is op dinsdagavond 26 mei a.s. van 20.00 -21.30 uur in wijkcentrum De nieuwe Sleutel, Noorderwierweg 252-1. Naast informatie zijn er ook gezinnen aan het woord die mee doen aan Gezin in de Buurt. Hulpverleners die graag meer over dit project willen weten zijn ook van harte welkom.

Aanmelding en contact

KnipseluytJPGVoor meer informatie en aanmelding, kun je Linda Rook bellen op 033 465 83 24 of mailen naar linda.rook@presentamersfoort.nl

Gezin in de Buurt is een onderdeel van Stichting Present en slaat een brug tussen mensen die hulp geven en mensen die deze hulp nodig hebben. We willen hiermee een beweging opgang brengen waarbij het steeds meer vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar om zien. Naast Gezin in de Buurt heeft Present ook eenmalige projecten. Kijk voor meer informatie www.presentamersfoort.nl