Amersfoort_NH_Emmaus_vm_Emma_Rol_357_(3) (Custom)Voor de Emmaüskerk Soesterkwartier

De Emmaüskerk aan de Noordewierweg in het Soesterkwartier is een ‘huis in de buurt’. Naast de activiteiten van de kerkelijke gemeente zijn er dus ook allerlei vaste en losse groepen die gebruik maken van het gebouw. Om dit gebruik in goede banen te leiden zoeken we een

Gastheer – Gastvrouw en een Coördinator Verhuur die als vrijwilliger één dag in de week (op wisselende tijden) de gebruikers ten dienste kan staan. 

Gastvrouw – Gastheer 

Taken: Geeft rondleidingen aan nieuwe gebruikers, opent voor hen de deuren;  Geeft instructie aan de vrijwilligers;

Pleegt overleg met de nieuwe gebruikers over het gebruik. Dit gebeurt in nauw overleg met de Coördinator Verhuur die de eerste contacten heeft gelegd met de (aanstaande) gebruikers.

Tijdsinvestering: In totaal één dag in de week, op verschillende momenten.

Vergoeding: Eventuele vrijwilligers vergoeding in overleg.

Wij bieden: Een enthousiast team van mensen die met je meewerken in catering, schoonmaak en andere activiteiten.

Aanvang werkzaamheden: Per 1 januari 2015, met mogelijkheid in te werken voor die datum.

Coördinator verhuur

Taken:

Houdt 3 à 4 maal in de week de mailbox bij.

Planning van ruimten en vrijwilligers.

Contacten onderhouden in samenwerking met de Gastvrouw – Gastheer.

Vrijwilligers regelen: stukjes schrijven voor nieuwsbrief en andere media.

Versturen facturen (samen met de penningmeester wijkkas).

Tijdsinvestering: In totaal één dag in de week, op verschillende momenten.

Aanvang werkzaamheden: Per 1 januari 2015, met mogelijkheid in te werken voor die datum.

Voor informatie over de functies kunt u bellen met

de familie Ten Haken, tel. nr. 4481874 of per mail: zaalbeheer@gmail.com

Sollicitaties naar hetty.elzen@kpnmail.nl