1074641_199212476910124_1899333608_oDe vraag bij de aanhef van dit proza mag men zich even achter de oren krabben. Maar een feit is het zeker. Het Soesterkwartier bestaat uit vele netwerken. Variërend van kleintjes en plaatselijk bij U in de straat of groter in de vorm van verenigingen en organisaties.

Netwerken zijn dus een groepje mensen of een grote groep die samen “iets”doen.  Voorbeelden hebben we zat.  De hulp aan de buurman als deze naar een dokter moet en geen vervoer heeft. De boodschappen voor de buurvrouw die thuis met griep op bed ligt.  Allemaal de gewoonste zaak van de wereld in het Soesterkwartier.

Het geld inzamelen voor iemand die haar huishoudgeld verloren is. Of de sigarenboer die na een herstelperiode zijn zaak moet weg doen en een bloemetje moet krijgen.En recent een incident met een inwoner die zeer ernstig gewond is geraakt. Ook voor hem is ten tijde van dit schrijven geld gedoneerd.De “netwerk”motor hiervan is wel bekend.

WIJ Soesterkwartierders zorgen er voor dat dit geregeld wordt, toch. En dat doen we via onze eigen netwerken, zoals Facebook, whatsApp of gewoon op straat.netwerken

En dan de officiële netwerken. Zo daar zijn “heb je even voor mij”  / tafeltje dekje / buurtpastoors/ mama café / Repaircafé / oudercafé /  goede buren/ enzovoorts en natuurlijk alle sport en spelverenigingen/ Speeltuinen.

De onmetelijke kracht van deze wijk, is nu eenmaal helpen waar nodig en daar hebben we geen overheid bij nodig.  WIJ regelen dat zelf is de tendens die je in sommige gedeelten van de wijk hoort.

Maar ergens, ja ergens worden mensen vergeten, om verschillende redenen. Ze maken geen deel uit van zo,n netwerkje bekenden. Men heeft geen familie of kennissen die over de vloer komen. Of ze willen gewoon niet.

vf212-ravu-700x350Maar wat als deze “eenzame”mensen ziek worden? Of erger  nog, overlijden en pas na enige tijd gemist worden? Hier had een netwerk van toepassing moeten zijn.

Met een duur woord heet dat Sociaal Isolement waar menige studie naar is verricht.

Dat ervaart ook het Buurtnetwerk in het Soesterkwartier, dat al geruime tijd bestaat. Het Buurtnetwerk bestaat uit mensen die bezig zijn met de daadwerkelijke uitvoering van hulpverlening en buurtbewoners. Zij constateerden dat er lokaal in straten en gedeelten diverse netwerken van bewoners actief zijn. Voorwaar een goede zaak. Ook constateerden zij het feit dat van de zijde van kerken en maatschappelijke organisaties zoals de Westerkerk, de Emmaüskerk, Leger Des Heils, Welzin, Wijkleerbedrijf en de vrijwilligers , mensen heel actief zijn in het “mee” helpen en denken in de wijk, daar waar het dure woord Isolement naar voren komt.

Het bestaande Wijkteam, wat van overheidswege in de wijk is gestationeerd, had uiteraard een brede taak ten aan zien van de uitvoering “Zorg” Het gekke was echter dat men merkte dat er op bepaalde terreinen geen draagvlak was voor de aangeboden zaken. Mogelijk dat er teveel “regels” van bovenaf waren. Of het voldoen aan “wettelijke normen”.  Het aangeboden van overheidswege vastgestelde pakket van het Wijkteam, moest duidelijk anders. Immers op papier staat het aardig, welke hulp je geeft aan een bewoonster met een gebroken heup ( na ontslag ziekenhuis dus). Dat was wel geregeld, dat je dan gelijk ook wel het konijn eten kon geven, de hond uit kon laten en boodschappen doen, zat niet echt in het pakket.

In 2013 besloot het Buurtnetwerk dat het roer de andere kant op moest. De daadwerkelijke “zorg” moest bij het Wijkteam blijven. De brede onderlinge verbanden tussen de verschillende netwerken en netwerkjes bezat een grote kracht. Er wordt steeds meer samengewerkt! Hierbij ging het Buurtnetwerk zich afvragen wat het kon bijdragen aan deze bijzondere saamhorigheid in de wijk.

Niet met de intentie om nu eens alle dingen verder te gaan regelen, maar om eens te zien of die hulpkrachten bij de bewoners konden worden “samengebracht”. Bundelen van die krachten zou de wijk enorm versterken, met als visie ‘WIJ Soesterkwartier’.

Het Buurtnetwerk bestaat uit reeds actieve mensen en organisaties samengevat in:

 (Welzin ),  (Buurtkerk),( Wijk Team), (Buurtzorg),  (Buurtzorg,  Westerkerk),  (POH-GGZ praktijkondersteuner huisartsenpost),  (Thuiszorg Birkhoven Zorggoed), (RK parochie, Heb je even voor mij), (Emmaüskerk),  (buurtpastor),  SRO),  (groepsmaatschappelijk werk Welzin). En er zullen er vast nog meer zijn, maar bovenstaande hebben zich  Verenigd in “Buurtnetwerk”.

Vragen werden geformuleerd. Definities onderzocht. Studieboeken geraadpleegd/ doelstelling bepaald en vooral de centrale vraag.”Hoe bundelen we alle positieve krachten in de wijk?”. De personen hierboven  genoemd mochten voor zich zelf vaststellen wat zich binnen hun netwerk  van toepassing was. Een aantal maanden lang konden zij antwoorden  zoeken voorvloeiend uit de gegeven opdrachten.

DSC_3081De antwoorden waren op zich wel verrassend en ook zeer verschillend.

Naar aanleiding van een rapportage van het Buurtnetwerk sprak de redactie op 19 november met Oeds Blok, Buurtkerk Soesterkwartier en Johanna  Kemmer van het Wijkteam.header-thuis

Beiden geven in een lang interview hun zienswijze op hetgeen zij voor ogen hebben, namelijk een groot samenwerkingsverband met alle netwerken hoe klein of groot dan ook. Weg met dat Sociale Isolement. Weg met die Eenzaamheid waarin bewoners soms verdwalen en ongelukkig worden.

Samenzijn, Samen denken en Samen doen

De feedback die gegeven werd door de vrijwilligers in de verschillende netwerken was verdeeld. Een groep 60 + en ouder valt mogelijk eerder in een isolement dan een gezin met 3 kinderen, vooral bij ziekte of overlijden van een partner. Maar ook bij de jeugd komt dit voor. Oorzaken werden benoemd.  Werkeloosheid, taalproblemen, psychische klachten, financiële problemen, verslavingszorg die niet alleen in het SK voorkomt maar zich in elke stad/dorp manifesteert. Dus niet specifiek  gerelateerd.

Wij handenHet Buurtnetwerk is nu druk bezig een modus te vinden om juist datgene wat is gesignaleerd om te zetten naar de samenwerkingsverbanden. We geven ons nu een jaar de tijd om samen als buurt met kleine experimenten sociaal isolement minder te maken. We hebben een doel om uiteindelijk al die fantastische mensen die vrijwillig zich inzetten voor het Soesterkwartier te steunen. De geweldige krachten die in de wijk aanwezig zijn, proberen te bundelen. We kunnen zoveel meer met z’n allen. Het zal de wijk Soesterkwartier enorm sterk maken.

Daarom ‘WIJ Soesterkwartier’. Een voor allen en allen voor een.  Een vrijwilligster vertelt:

  • Een buurvrouw bemoeide zich nooit met de rest. Ze was alleen en had COPD plus een longtumor. Ze  ging snel achteruit. Ze had twee vriendinnen, maar één vriendin werd ziek. Gewoon op straat ontmoet. Daar groeide het contact en vertrouwen uit. Hierdoor ging de buurvrouw toch hulp vragen. Hierna volgde steeds meer  schakelingen met heb je even voor Mij, andere vrijwilligers en uiteindelijk professionele hulpverlening. De buurvrouw is inmiddels overleden maar wel nu in het bijzijn van “bekenden” Hier werden netwerken aan elkaar gekoppeld.

Het zou erg fijn zijn, als we uit de wijk zelf te horen krijgen wat er voor dingen leven. Wat zijn jullie ideeën of reacties op dit schrijven. Wat kunnen WIJ samen met jullie doen. Of op welke manier zouden jullie meewillen denken.

Stuur even een mailtje naar Mail dan naar Oeds Blok, oedsblok@gmail.com.

Oed

Met dank aan Oeds Blok en Johanna Kemmer

Redactie Wijkwebsite

Karel van Rooy

Nel Groenendijk