17165709

Op Goede Vrijdag (29 maart) en Tweede Paasdag (1 april) zijn de openingstijden van de gemeente en de gemeentelijke instellingen gewijzigd. Op beide dagen zijn het Stadhuis, Burgerzaken, Sociale Zekerheid, Archief Eemland, het CNME en het Middeleeuws Erf gesloten.

Crematorium en begraafplaatsen
Op Goede Vrijdag en zaterdag 30 maart is het kantoor gesloten, maar er zijn dan wel begrafenissen en crematies. Op Eerste en Tweede Paasdag zijn er ook geen begrafenissen en crematies.

Afvalinzameling
Op Tweede Paasdag wordt er geen afval opgehaald. In plaats daarvan komt de ROVA het huisvuil op zaterdag 30 maart ophalen. De containers moeten die dag wel vóór 7.00 uur aan de straat worden gezet, omdat de vuilniswagens eerder gaan rijden.

Markten
Op Goede Vrijdag en zaterdag 30 maart gaan de markten in het centrum van Amersfoort gewoon door.

Bron: stadamersfoort.nl

Foto John Spekman