SOESTERKWARTIER – De gemeente ziet voorlopig geen aanleiding om de meetdag voor het bouwproject Fourty-5High niet toe te staan. Dat schrijft wethouder Van den Berg in een memo dat is verspreid onder raadsleden. Afhankelijk van de uitkomst van de meetdag wil de gemeente besluiten of verdere hei-werkzaamheden worden stilgelegd of door kunnen gaan.

Komende dinsdag is wethouder Van den Berg van plan om de meetdag tijdens de wekelijkse vergadering van het college aan de orde te stellen. Hij wil hierbij bespreken dat er ruimte moet zijn om voor aanvang van de meetdag het kort geding dat Vahstal heeft aangespannen, af te ronden. Ook stelt hij voor dat – in het geval de meetdag door gaat – de gemeente aanwezig is om de gevolgen van het proef-heien in de gaten te houden. De controle door de gemeente richt zich daarbij op gevaar en veiligheid voor de omgeving en gebouwen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor esthetische/cosmetische schade, zoals scheuren, stelt Van den Berg.

Twijfels
Van den Berg merkt op dat de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) van de gemeente twijfels had over de haalbaarheid van de heiwerkzaamheden in dit gebied. Die twijfels waren ingegeven door ervaringen met verschillende bouwers en heimethoden in de afgelopen jaren, maar ook door signalen vanuit de directe omgeving. Toch was het plan van aanpak dat Heijmans vervolgens presenteerde voor de gemeente geen aanleiding om de heiwerkzaamheden te beletten.
De wethouder schrijft dat de gemeente zich echter bewust is van de onrust die dreigende schade kan veroorzaken. Daarom blijft de gemeente er bij Heijmans op aandringen om een voor alle partijen acceptabele regeling te treffen. De wethouder merkt op dat de aansprakelijkheid voor de al geleden schade en toekomstige schade voortvloeiend uit de werkzaamheden van het bouwproject  volledig voor rekening van de ontwikkelaar en bouwer komen.

Bron: Stad Amersfoort 23 februari 2012